Schikkingen 'Stap voor stap op weg naar Pasen'

Schikkingen en teksten Bouwina Honingh en Nicolet Driessen
Foto's Bouwina Honingh, Dirk Wieringa en Nicolet Driessen

Eerste zondag 40-dagentijd


Schikking in de Centrumkerk (Bouwina Honingh)

Wie roept ons?
Jezus is in de woestijn en wordt op de proef gesteld door de duivel. Als je Gods zoon bent verander dan de steen in een brood.
Maar Jezus antwoord: De mens leeft niet van brood alleen ( Lucas 4 1-5).
Op een paarse ondergrond( de kleur van inkeer) de woestijn met een brood maar ook de bijbel. Het aardse voedsel maar ook het geestelijke voedsel wat we nodig hebben. Jezus, die in de woestijn is, is trouw aan het Woord. De Hedra (trouw aan God) verbindt de bijbel met het brood en loopt uit naar ons.


Tweede zondag 40-dagentijd

   

Schikking Centrumkerk (Bouwina Honingh), foto's Dirk Wieringa

Zondag Reminiscere. Jezus op de berg en in ontmoeting met Mozes en Elia. De witte bloemen(3) op stenen omgeven door 7 rode kornoeljetakken(7getal van de volheid van God) omgeven door rood lint ook boven in een rood lint. Het is de Heilige Geest die hun door de tijd heen verbindt.

Schikking Kerk Den Andel (schikking en foto Nicolet Driessen)

Het is vandaag de 2e zondag van de veertigdagentijd, zondag Reminiscere ofwel “ Gedenk uw barmhartigheden”.
De vastentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Een tijd om stil te staan bij de kern van ons bestaan en een tijd om ons extra te bekommeren om anderen. De lezing van vandaag uit het nieuwe testament spoort ons hiervoor ook aan. Het gaat om de verheerlijking op de berg. Jezus gaat met Petrus, Johannes en Jacobus naar de berg om te bidden. Als ze daar zijn verandert De aanblik van zijn gezicht voor hun ogen en zijn kleding wordt stralend wit. Hij praat met Mozes en Elia.Ze spreken over Zijn levenseinde in Jerusalem. Lucas gebruikt hier de term Exodos, wat zowel op Jezus levenseinde slaat, maar ook de overgang naar een nieuw leven impliceert.
U ziet in de schikking de berg, de witte bloeiende plant symboliseert het nieuwe leven en de overgang van dood naar leven. Het wit is omkranst met stralende plantjes, die de heilige luister weergeven. Het laat ons zien dat Gods koninkrijk eeuwig aanwezig is en dat nieuw leven ons op iedere plek en op ieder moment gegeven wordt.

Derde zondag 40-dagentijd

      schikking 3e zondag 3

 

 

 

 

 

 

Schikking Centrumkerk (Bouwina Honingh)        Schikking Torenkerk (Bouwina Honingh)
Foto Dirk Wieringa                                               Foto Dirk Wieringa

Deze zondag in de Centrumkerk een bloemstuk van dode takken en een tak nieuw leven. De dode takken van wat achter ons ligt maar dat God de Heer ons een nieuw kans geeft om weer op nieuw te beginnen. Door het gebed kunnen we iedere dag weer opnieuw beginnen.

De bloem schikking in de Torenkerk beeldt uit de brandende braamstruik. Mozes krijgt bezoek van God en hij ziet dat de braamstruik niet door de brand wordt vernietigd. Het volk krijgt een nieuwe kans en mag naar het heilige land.

Vierde zondag 40-dagentijd


  


Schikking Bouwina Honingh, foto's Dirk Wieringa

Laetare-zondag, Verheugen.
Een groot hart bij de lezingen. Een groot hart van een vader die zijn zoon terug krijgt en een groot hart van God die het verbond in hun harten zal schrijven. Verder de kleur van inkeer maar ook roze van het leven wat er weer aan komt en waar op wij ons mogen verheugen.

Vijfde zondag 40-dagentijd


Op een zwarte vaas, voorstellend ons inwendig zwart zijn, ligt een blad van vergeving.
De rode Gerbra symboliseert het bloed van het eerste verbond.
Voor het verkrijgen van vergeving voor begane en of onderkende zonden,moest er bloed vloeien bij het offer brengen aan God.
De 3 witte rozen stellen het nieuwe verbond voor. Verkregen door het sterven van Jezus aan het kruis.
Zijn gegeven bloed zorgt er voor dat wij aan Jezus vergeving kunnen vragen en dat er dan vergeving wordt gegeven.
Meer dan 1 witte roos betekent dat iedere zonde beleden moet worden en vergiffenis bij Jezus moet worden gevraagd.
3 wit tegen over 1 rood symboliseert, ook dat het oude verbond wordt overwonnen door het nieuwe verbond, dat Jezus heeft verkregen door te sterven. Vergeving maakt ons leven lichter ,vandaag ook de kleur wit .


PalmzondagSchikking Centrumkerk, Bouwina Honingh (foto Bouwina Honingh)

Palmzondag de intocht in Jeruzalem. Door de poorten van het lijden
loopt een weg naar leven, de dood voorbij.Schikking Kerk Eenrum Nicolet Driessen (foto Nicolet Driessen)

De mensen juichen en wuiven Jezus massaal toe, wanneer hij Jeruzalem binnenrijdt.
Vrolijkheid en enthousiasme overheersen, men denkt de koning in te halen.
Zie de palmtakken en de koningsmantel. Maar Jezus weent. Hij weet dat hij niet zal kunnen voldoen
aan de eisen en de wensen van de massa. Jezus heeft een andere weg te gaan.
De weg van zelfontlediging, een weg van pijn tot op het bot. Vandaag Hosanna, morgen kruisigt hem!!
De witte bloemen aan het donkere kruis staan voor de onschuld, de zelfontlediging,
het zuivere en pure dat de dood overwint.

Witte Donderdag (Torenkerk)

De instelling van het  avondmaal. Jezus was samen met zijn discipelen en hij wist wat er ging gebeuren.
Toen hij het brood nam en het zevende tot zijn gedachtenis wisten ze niet wat hij zei. Ook zo het wijn dit is mijn bloed .
Daarna waste Jezus de voeten van zijn leerlingen. De voetwassing wordt uitgebeeld door water en een kom.
De 12 witte tulpen stellen de discipelen voor. En de rode Gerbra stelt Jezus voor, het bloed (het leven) in een kring van het verbond.
In het midden wijn en brood wat ons ter nagedachtenis, en voor het leven is gegeven.

Goede Vrijdag (Centrumkerk)

Goede vrijdag. Jezus is op Golgotha, gekruisigd.
Het kruis met daarboven in 2 vingerplanten, die de handen van de Vader zijn.
De Vader die ook Jezus niet los laat. In het midden van die handen een rode roos Jezus. Rood van bloed . Maar ook van leven.
Onderaan het kruis de stenen van verdriet, ons leven, de wereld. Iedereen. Maar ook daarin weer het rood van rozen: het bloed, het leven.

Stille Zaterdag (Torenkerk)

Het graf is nog dicht. Het kruis van Golgotha staat erachter .

Alles is nog gehuld in het zwart, de kleur van rouw.

Paasmorgen

Het graf is open, zwart en rood op het wit. Rouw , verdriet uit ons eigen leven is er wel,
maar we vieren dat Jezus is op gestaan en dat we daardoor mogen leven.
Rood bloed maar ook het teken van het verbond tussen God en mensen.
De bloemen wit: kleur van het licht, de engelen, de opstanding, de vrijheid en het leven.
Dat we daarin mogen geloven en het tot leven mogen brengen in woord en daad.

De nieuwe Paaskaarsen

             

De grote Paaskaars 2016                                   De kindernevendienst Paaskaars 2016