40 Dagen 2024 rond het thema 'Met vallen en opstaan - met Petrus op weg naar Pasen'
Schikkingen, teksten en foto's Jeannet Slob
1e zondag 40 dagen 2024 1
Basis van de schikking is een plaat natuursteen.
Liturgische gezien staat steen symbool voor Petrus;
Jezus zegt, dat Petrus de rots is waar hij een kerk op zal bouwen.

Boven op de steen/rots, een tak van een omgewaaide goudes.
De tak verbeeldt de weg die Petrus met Jezus gaat. 

 

 

 

40 Dagen 2023 rond het thema 'Wie? Wat? Waar!'
Schikkingen, teksten en foto's Jeannet Slob
1e zondag 40dagen 2023 1

 

 

 

 


40 Dagen 2022 rond het thema 'Beloofd land in zicht'

Schikkingen en foto's: Jeannet Slob
40 dagen 2022 eerste zondag 1

Basis van de schikkingen is
een schijf hout, van een oude boom.

De bandwilg is, vanwege diens groeisnelheid,
een verwijzing naar Nieuw Leven.

 

 

 

  

 

40 Dagen 2021 rond het thema 'Levensweg' 
40 dagen 2021 1

Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob

 

 

 

 

 

 

 

 


40 Dagen 2020 rond het thema 'de Zevensprong'

40d 2020 eerste zondag
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob

 

 

 

 

 

 

4e zondag 1Schikkingen in de 40-dagentijd 2019 >>>>>
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob
en foto's Dirk Wieringa 

 

 

 

 

40dagen 1e zondag 1Bij de schikkingen in de 40-dagentijd 2018 >>>>>
Thema: 'De zeven Hoofdzonden'
Schikkingen, teksten en foto's Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa 

 

 

Bij de schikkingen 40-dagentijd 2017  >>>>>
Schikkingen en teksten: Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa en Jeannet Slob
(de foto's vergroot): >>>>>

 40dagen 2017 1e zondag 1De veertigdagentijd voor Pasen worden vasten of lijdentijd genoemd.

Het is een tijd om stil te staan bij leed, dichtbij of veraf.
Deze tijd kun je ook bepalen bij je zelf, je eigen levensweg.
De keuzes die je kunt maken, de ruimte die je wilt scheppen voor de ander.
Snoeien is nodig om nieuw leven ruimte te geven.

Een mens te zijn
op aarde
op zoek naar
wat het houdt,
niet vergankelijk is.

 

 

 

2016: Veertig dagen 'Stap voor stap op weg naar Pasen'
We gaan in de veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin.
Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat.
Met de kinderen in de kerk is er elke zondag een verhaal met een richtingwijzer op weg naar Pasen.
Bouwina Honingh maakt deze keer de schikkingen bij de diensten.

                                              
           

Project kindernevendienst            Schikkingen en teksten Bouwina Honingh en Nicolet Driessen
(klik op de foto voor meer info)           (klik op de foto voor meer info)2015: Veertig dagen 
'Met open handen'

De verbindende titel van de zondagmorgendiensten in deze Veertig Dagen  'Met open handen'. Het begint met leeg maken. Veel mensen doen deze weken aan de een of andere vorm van vasten. Meestal bestaat dat uit een tijd lang iets niet consumeren. Je kunt ook proberen eens een tijdlang iets niet te doen wat tot je normale patroon behoort. Als oefening in je handen vrij houden.  
Met de kinderen in de kerk is er elke zondag een 'Eef-en-opa-moment'. Jeannet Slob zorgt voor een bijzondere schikking.

3e zondag 2

 Eef1

 

 


Schikkingen, foto's en            Op weg met Eef
teksten Jeannet Slob

 

2014: Veertig dagen met Johannes en Johanna op zoek naar Jezus nu  

De 'Ik ben'-woorden uit het Evangelie van Johannes 
In het Evangelie van Johannes klinken op een zevental momenten 'Ik ben'-woorden uit de mond van Christus. Uitspraken die allerlei beelden oproepen en herinneren aan verhalen uit het Oude Testament. 'Ik ben het brood des levens', 'Ik ben de ware wijnstok'. 'Ik ben de goede herder'. 'Ik ben de opstanding en het leven'. In alle eenvoud hebben ze een diepe betekenis. 'Ik ben' is in het Oude Testament de Godsnaam, als we denken aan het verhaal van Mozes en zijn roeping bij de brandende braambos. Jezus is de vraag van God wie hij voor ons en in ons leven mag zijn. En Johannes de evangelist wil met zijn verhalen over de gekruisigde en opgestane Heer de lezer aan het antwoord helpen. De Ik-ben-woorden zijn in het evangelie verknoopt aan verschillende verhalen over het optreden van Jezus. Tegelijk stellen deze woorden de vraag wie we zelf dan wel zijn. Wie ben ik? Wat herken ik van deze manier van zijn in andere mensen? Veertig dagen met Johannes en Johanna op zoek naar Jezus nu.

Uit het dagboek van Johanna          Bij de verbeeldingen 'Ik Ben...'       Bij de schikkingen 'Ik Ben.....'

dagboekje

Verbeelding Ik ben1 eerste