Bij de symbolische verbeeldingen 40 dagentijd 2022 'Beloofd land in zicht'

kanselkleed paars


Liturgische kleur paars: Heilig, 
Goddelijk, Koninklijk  

Basis van de schikkingen is een schijf hout, van een oude boom.
De bandwilg is, vanwege diens groeisnelheid,
een verwijzing naar Nieuw Leven.
Schikkingen en foto's: Jeannet Slob

Eerste zondag 'God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte'
Lezingen: Exodus 12: 21-31 en 37-42)

40 dagen 2022 eerste zondag 1

40 dagen 2022 eerste zondag 3

 

 

 

 In het centrum van de takken
sneeuwklokjes en een klompje klei.
Klei herinnert aan de slavenarbeid
van de Israëlieten in Egyhpte.

40 dagen 2022 eerste zondag 4

De kleur wit roept
zuiverheid en

ongereptheid op. 
Het sneeuwklokje is
een teken van hoop.

Sneeuwklokje een legende

40 dagen 2022 eerste zondag 2

 

Leven in de ruimte van God
Hoop voor de wereld,
op handen gedragen,
opgeheven te hemel:
de trappen van de tempel omhoog
als dienaar van God,
een bloem op een oude stam.

 

 

 

Tweede zondag: 'Blijven denken aan bevrijding uit Egypte'
Lezingen: Exodus 13: 3-10.en Lucas 9: 28-36
Reminiscere – gedenken
Heer, denk aan Uw barmhartigheid
En Liefde van eeuwen geleden [psalm 25, 6]

40 dagen 2022 tweede zondag 2De verbeelding is een verwijzing
naar de oase in de woestijn.
Een plaats om bij te komen van de chaos
en woestenij die het leven soms is.

40 dagen 2022 tweede zondag 3Verbonden
met Mozes
als biezen
met water,
verbonden
met Elia
als brem
in de woestijn,
komt het leven
van Jezus
aan het licht.
Groeikracht bloeit
als 
een wilg
bij een bron.


Brem: Onder een bremstruik viel Elia in slaap, maar hij werd gewekt
door een engel, die hem sterkte om op te staan en verder te gaan.
Daarna liep hij veertig dagen door de woestijn naar de berg Horeb,
Waar hij, evenals Mozes, God ontmoette.

 

Derde zondag 'Doortocht door de Rietzee' 
Lezingen: Exodus 14: 5-22 en Johannes 12: 37-47

Oculi – In het oog houden
Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer: Hij zal mijn voet uit de strik bevrijden (Psalm 25: 15)

40 dagen 2022 derde zondag 1Het riet in de verbeelding is een verwijzing naar
de doortocht door de Rietzee (Schelfzee, of Rode zee)

40 dagen 2022 derde zondag 2Liturgisch gezien herinnert riet
aan buigzaamheid, maar daarnaast 
ook aan de breekbaarheid ervan 
(het geknakte riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit). 

 

 

  

40 dagen 2022 derde zondag 3
Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee,

en de Heer liet de hele nacht door een sterke
oostenwind de zee terugwijken.
Hij maakte van de zee droog land,
en de wateren splitsen.

Zo trokken de Israëlieten over
de droge bodem van de zee,

terwijl de wateren links en rechts
van hem een wand vormden.

Uit “Aarden in geloof” van Tini Brugge.
Vierde zondag 'Bijna in het beloofde land'
Lezing: Deuternomium8: 7-18.

40 dagentijd 2022 vierde zondag 1

 


De vaas is bekleed met antracietsteentjes

40 dagentijd 2022 vierde zondag 3

 

Stenen spreken.

Een grafsteen
brengt in herinnering,
een grenssteen
bakent af,
op een hoeksteen
kun je bouwen
en een edelsteen
wekt verwondering. De bloeiende magnoliatak is een verwijzing naar het leven

40 dagentijd 2022 vierde zondag 4

 

 

 

 

  

Star, schijnbaar dood hout
Verzacht, buigt, bloeit:
Een woestijn komt tot leven
En juicht.

Uit: 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge.

 

Vijfde zondag: 'Blijven denken aan wat Jezus gedaan heeft”
Voorbereiding voor de Tafelviering van Witte donderdag
Lezingen: Jeremia 31: 31-34, Lucas 22: 7-20 en Johannes 15: 12-17

40 dagentijd 2022 vijfde zondag 4Graan: tarwe, gerst, rogge
Het brood des levens: samen met wijnvormt
het de tekenen van de maaltijd van de Heer.
De cyclus van de graankorrel is een beeld
van het leven van Jezus.

Druif: Zegen
Een van de gezegende vruchten
van het beloofde land. 

 

40 dagentijd 2022 vijfde zondag 2

Maaltijd 

Vele graankorrels vermalen
Tot èèn brood.
Vele druiven samengeperst
In èèn beker.
Brood en wijn
om te delen:
een nieuw verbond.

Uit: 'Bloemen geven zin' van: Tini Brugge 

40 dagentijd 2022 vijfde zondag 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zesde Zondag: 'Jezus het Paaslam' 
Lezingen: Lucas 23: 44-49.en Petrus 1: 18-19

40 dagentijd 2022 zesde zondag 1Het bolvormige centrum onderaan de boom is groen, 
als teken van Hoop en Leven.
De takken zijn bij elkaar gebonden met koperdraad.
Koper is een van de zegeningen van het beloofde land.
Tevens wordt de bundel bij elkaar gehouden door klimop (trouw)
De eenheid vindt zijn oorsprong in het kruis.
Het kruis wordt ook wel beschouwd als levensboom.

40 dagentijd 2022 zesde zondag 4

Boom: Beeld van leven en Goddelijke openbaring
Zal er ooit een dag van vrede,

zal er ooit bevrijding zijn.
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon des mensen komen,
die de boom des levens is.

Uit 'Aarden in geloof' van Tini Brugge 

 

 

 

 Witte Donderdag (Torenkerk)
40 dagentijd 2022 witte donderdag 1

 

 

 40 dagentijd 2022 witte donderdag 6

 

 

 

 

 

 

 

40 dagentijd 2022 witte donderdag 2

 

40 dagentijd 2022 witte donderdag 4

   

 

 

 

 

 

 

40 dagentijd 2022 witte donderdag 5

 

40 dagentijd 2022 witte donderdag 7

 

 

 

 

 

  

Goede Vrijdag (Centrumkerk)

Goede Vrijdag 2022 1