Komende diensten en vieringen

Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

We drinken koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.

Vervoer naar de diensten: familie Hellinga 0595 442247

Zondag 21 april 9.30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ariaan Baan

Eerste collecte: voor het werk van onze eigen diaconie: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken

 

'Op adem komen' in de Torenkerk en Stiltemeditaties'' in de Centrumkerk op woensdag van 19.00 - 19.30 uur
- In de Torenkerk in Winsum wordt op de eerste woensdag van de maand gestart met een maandelijkse bijeenkomst ‘Op adem komen’: Ontmoeting rond de liederen van Sytze de Vries. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee.
- Op de andere woensdagen van de maand is in de Centrumkerk van 19.00 tot 19.30 uur een stiltemeditatie: een psalm wordt gelezen – een half uur stil worden – nogmaals wordt de psalm gehoord.

 

Kerkdiensten in april en mei:

Zondag 28 april
9.30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij

19.00 uur Winkheem
Zangdienst o.l.v. mevr. Janny Prins

Zondag 5 mei
10:00 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij

Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag
9:30 uur Torenkerk
Voorganger dhr. Casper Smits

Zondag 12 mei
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger pastor Jacobine Gelderloos
m.m.v. de Winsumer Cantorij

9:30 uur Kerk Eenrum
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zondag 19 mei Pinksteren
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij

Zondag 26 mei
9.30 uur Centrumkerk
Voorganger mevr. Marleen Stokroos

19.00 uur Winkheem Zangdienst
Voorganger dhr. Hans Boekema