Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, s
oms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk Winsum:in de maanden juli en augustus zijn er geen Stiltemeditaties
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u 
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u  
    

 
zondag 22 september Centrumkerk (9.00u) Avondmaal en Torenkerk (10.45u) Avondmaal
Centrumkerk (9.00u):  voorganger ds. Ruth Renooij
Oppas: Familie Elsinga
Kindernevendienst: Jolanda Hofman
Torenkerk (10.45u):
voorganger ds. Ruth Renooij
Collectes:  Protestantse Kerk/Vredeswerk en voor het werk in de eigen gemeente
zondag 29 september Centrumkerk (9.30u)
Centrumkerk:  voorganger ds. Harmen Jansen
Oppas:  Familie Arnoldus
Kindernevendienst: Maureen Sijbolts
Collecte:
KerkinActie/Werelddiaconaat en voor het werk in de eigen gemeente

zondag 6 oktober Terra Onderdendamsterweg 9.30u)  Gemeentezondag
Terra Onderdendamsterweg (9.30u): voorgangers
Ds. Ruth Renooij en ds. Ignace Frénay en anderen
Oppas:    
Kindernevendienst Centrumkerk:   Elsa Trouw en Luuk Kremer
Collectes:  PKN/Kerk en Israel en voor het werk in de eigen gemeente
Inzameling Voedselbank: 
 
zondag 13 oktober Centrumkerk (9.30u)  Jubileum Winsumer Cantorij (40 jaar)
Centrumkerk (9.30u): voorganger
Ds. Harmen Jansen
Oppas:  
Kindernevendienst Centrumkerk:    Ilse Kamstra
Collectes:  KerkinActie/Werelddiaconaat en voor het werk in de eigen gemeente