Inleiding op de Bijbel:

De nieuwe bijbelvertaling (NBV) vind je op: www.debijbel.nl.

Op de site van de Katholieke Bijbelstichting (www.willibrordbijbel.nl) vind je niet alleen de complete Willibordvertaling, maar ook veel uitleg over de teksten en over het ontstaan van de bijbel, een leesrooster, concordantie en nog veel meer.

Verdere literatuur:

NBV Studiebijbel, 2008

De Bijbel cultureel, 2009

De Bijbel theologisch, 2011

Bert vd Woude, Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel (4 delen), Utrecht (LDC). Een leerhuis dieptepsychologisch bijbellezen, op basis van Eugen Drewermann.

C.J.Labuschagne, Zin en onzin rond de Bijbel, Zoetermeer 2000.

Carel ter Linden, Wandelen over het water, Zoetermeer 2004

Loed Loosen, Het derde testament,'s-Hertogenbosch 2005

God met ons - over de aard van het schriftgezag, Synoderapport 1980 (alleen nog tweedehands verkrijgbaar).

Wegwijs in de Bijbel (alleen nog tweedehands verkrijgbaar)