Bankrekeningen PGWH


Voor de jaarlijkse kerkelijke bijdrage:               NL22 RABO 0373 7328 99 t.n.v. PGWH

Voor gift/bijdrage diaconie:                                NL66 INGB 0001 7313 49     

Collectebonnen, te verkrijgen à € 0,50 (€21,00 per vel), Gewenste bestelling overmaken op NL53 RABO 0154 9860 89 o.v.v. naam en adres. De collectebonnen worden thuisbezorgd