Opdat wij ze niet vergeten

† Tiny Zuidema-Bos

† Jan Hogeveen

† Henk Harssema

† Ida van Dijken-Oosterhuis

† Tiny Schuitema-Kaspers

† Ria Schoustra

† Jan Kooistra

† Albert Hofman

† Gelte Drent

† Sjoerdtje Veldhuis - Meintema

† Gerda van der Molen - ter Heegde

† Gerardus Willemsen

† Fré Hofman - Stienstra

† Jenne Stuut

† Aly Rigtering - Heersmink

† Hans Huitsing

† Harry Moorlag

 Miny Hijlkema - van Slooten

† Gonda Oldenhuis - Wolters

† Koos Oosterhoff

† Klaas Enter

† Sientje Kamminga - Schuilenberg

Jans Warringa

Tity Mulder - Heslinga

Piet Dijk

Johannes Buurma

Nel Poot - van Leerdam

† Liesbeth Hoeksema - Medema

Reinder Scholtens

Fenna van Dijk - Aikema

† Jakob Wolters

† Ikie Veldman-Meijer

† Ebe Veerman

† Simon Honingh

† Iemke Mulder-Kersaan

† Ymie Quak

† Albert Ekke Terpstra

† Piet van der Leest

† Froukje Lubbers

† Josie Klunder-van Zwol

† Janny Wieringa

† Mien Veenstra-Bolhuis

† Jan Pettinga

† Willy Suurveld-Boss

† Janna Scholtens-Snijder

† Jannie Pettinga-de Vries

† Pieter de Graaf

† Gé Everts-Omta

† Menno Dijkstra

† Eilie Knoops

† Tamme de Vries

† Martje Doornbos-van Zwol

† Be Heslinga

† Ceiko Kruizenga

Gerrit Klooster

† Trijn Visser-Drewes

† Heleen ten Have-Zwerver

† Anna van Dijk-Klaassens

† Meindert Riemersma

† Wim Bakker

† Kees de Graaf

† Joop Drenth

† Tineke van der Velde-de Ruiter

† Willem Jan Jakob Maring

† Jan Anne Kiers

† Gerhardina Bakker-Wiertsema

† Wietske Leichtenberg-De Graaf

† Tineke van der Vries-Oosterveld

† Louis de Jonge

† Anneke Bus-Steendam

† Grietje van der Meulen

† Trijn Wester-Ruitinga

† Alie de Vries-Schuil

† Wobko Deemter

† Hieke de Vries-Holwerda

† Zacharias Heslinga

† Geertje Cleveringa-Postmus

† Jaapje Hovinga-Kremer  

† Guus van der Lubbe

† Jelly Hut-Zwier

† Rigtje Janzen

† Ria Stijfhoorn

† Janny de Boer-Kruijer

† Hendrik Arwert

† Rias Bakema

† Lammert Donker

† Klaas ten Have

† Bauke Hijlkema

† Hilly Buurma-Krol

†Jan Moltmaker

† Willie Visser-Kracht

† Afke Poel-van de Rijet

† Dinna van Wijk-Kuizenga

† Gerdien Heijnen-Bos

† Dick Berghuis 

† Louwe Danhof

† Femmy Mussche

† Peter Wiersma

† Gerben Ritsema

† Gepke Loonstra-Pafforaad 

† Andrieske Hoeksema-Haaima

† Fokelina Scheepstra-Veenman

† Tjitkse Brouwer-Kuipers

† Sytske Wind-Hiemstra

† Bertha Woldenga-Bos

† Henny van Essen

† Jannie van Dijk-Rusthoven

† Guit Bakema

† Garrie Elsinga

† Aaldert Duister 

† Fokke Kooijinga

† Anna Boersma-Poortinga 

† Corrie Pannekoek-Datema

† Jan Bulthuis

† Geertje Vos-Stokroos

† Timen Top

† Siep van der Vries

† Appie van der Veen

† Jannie Pieterman

† Coby Guikema  

† Reint Carabain

† Matty Bolhuis

† Jan de Vries

† Daan Nienhuis

† Jaap van Dijk

† Herma Dijkman

† Coen Dobma

† Bas-Jan Trouw

 Johannes Ronda

† Harm Dijkstra 

 Johanna Samplonius-Braak

† Balster de Blécourt

† Antje Smelt-Ballast

† Ronald de Boer

† Jan Sikkema

† Harke Wolters

 Neeltje van der Werff-Kuipers

† Martinus Popke Terpstra

† Jan Nijhoff

† Dingna Adriana van Helden-Meulenberg 

† Joke Wierda  

† Siet Gravendaal-Tammens  

 Dien Tichelaar-Boerema  

† Marten Kasper  

 Jan Visser  

† Lambert Joling  

† Willemina Geertje de Haan-Schiere  

† Jan Sluiter  

† Marinus Stijfhoorn  

† Janny van Wolferen-Kerkhoven 

 Jacoba Alberdina Botma-Mulder 

 Bert Opheikens  

 Jikke van Dijk-Jaarsma  

 Alie Prins-Bruining