Doop

Uit geboortekaartjes blijkt gewoonlijk dat ouders de komst van hun kindje als een wonder beschouwen, een kind krijg je. Je wilt je kind in het leven graag iets 'meegeven', een goede opvoeding, respect, vrijheid, en...: een christelijke opvoeding.

Als je je kind wilt laten dopen
Dopen is: je kind toevertrouwen aan God 'in goede en in kwade dagen'. Dat gebeurt door de doop met water. Water is in de Bijbel het symbool niet alleen van leven, maar ook van de chaos, van de dood. Elk mens op aarde staat bloot aan precies die machten van chaos en dood. Maar een mens die gelooft, gelooft dat die machten het uiteindelijk niet voor het zeggen hebben: dat God trouw blijft zelfs als je sterft. Daarvoor hebben we het voorbeeld van Jezus Christus: Hij deelde ons bestaan, ons lijden, onze dood, maar God deed Hem op de derde dag opstaan. Zo is ook elk kind dat wij laten dopen, elk mens dat gedoopt wordt 'gestorven in Christus, en met Hem opgestaan'.

Er zijn veel verhalen in de Bijbel over de symboliek van de doop: het scheppingsverhaal (Genesis 1: duisternis lag over de oervloed, Gods Geest zweefde over het water); het verhaal over de zondvloed (Genesis 6,5 en verder); de doortocht door de Rode Zee (Exodus 14), en uiteraard het leven van Jezus zelf, die zich ook liet dopen, liet onderdompelen in ons aardse bestaan, om door de dood heen eeuwig te leven bij God. Redding door de dood heen. Dat is het geloof van waaruit elke gedoopte mag leven.

Doopdienst
Dopen gebeurt in een dienst op de zondagmorgen. In overleg met de predikanten wordt een geschikte datum gezocht. Voorafgaand aan de doopdienst bezoekt de predikant de doopouders, praat met hen over hun keuze om hun kindje te laten dopen. En samen wordt de doopdienst voorbereid. Neem contact op met een van de predikant om te overleggen over het laten dopen van je kind.

Als je zelf de keuze maakt om je te laten dopen
Niet ieder is gedoopt toen hij of zij nog klein was. Ook als je al wat ouder bent, kun je gedoopt worden. Dat gebeurt dan in dezelfde dienst als waarin je  belijdenis doet. Je kunt contact opnemen met de predikant om te overleggen.