Liturgische verbeeldingen Advent 2023

Eerste Advent 5Eerste Advent 'Om stil van te worden'
Lezingen: Jesaja 2: 1 -5 en Lucas 1: 5 – 25 

 

 

 

 

Eerste Advent 2

Inkeer

Bezinning en inkeer
afdalen tot de diepte:
een weg naar binnen.
Leer mij uw wegen kennen, Heer,
maak mij wegwijs op uw paden,
daal af met uw licht uit de hemel
tot in de duisternis van ons bestaan,
maak zacht het versteende hart,
een woestijn zal bloeien.
(naar Psalm 52,4 en Jesaja 34,1)

Eerste Advent 3Als basis van de schikking een vlechtwerk van wilgentenen.
Het begin van een mand die niet is voltooid, gevonden in een sloot.
De wilg staat symbolisch gezien voor groeikracht.

Eerste Advent 4Rondom de mand een krans van takken.
Een uitgebloeide wingerd en herfstmateriaal uit de tuin.
Binnenin de mand mos, vanwege de zachtheid
en de kleur groen die voor leven staat.  

  
 
  
 
 
Tweede Advent 4Tweede Advent '(On) verwacht…!'

Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Lucas 1: 26-38

 

 

 

Tweede Advent 2Een nog niet voltooide mand van wilgentenen.

Tweede Advent 3

 

 

 

 

 


Onderaan een krans van gedroogde clematisranken,
waarin takken van de beukenboom zijn vervlochten.
In de mand een met mos beklede binnenkant, als veilige plek.

 

Tweede Advent 1Op deze tweede Adventzondag is boven op het dorre materiaal het altijd blijvende groen van de Den (pinus) bevestigd. De kleur groen staat voor hoop op nieuw leven.
Klimop (hedera) klimt omhoog naar het licht, hecht zich,
en herinnert ons aan trouw en onsterfelijkheid,
verbinding met de hemel. 

 

 

 

 

 

 

Derde Advent 'De wereld op zijn kop'
Lezingen: Jesaja 65: 17-25 en Lucas: 39-36

Derde Advent 5Het dorre materiaal onderaan de mand
verandert langzaam in de kleur groen.

Derde Advent 4Verschillende soorten pinus, spar of conifeer
vormen een boom als beeld van leven.

Op deze derde zondag van Advent [gaudete]
wijkt het paars voor de kleur roze.

Vanuit het binnenste van de onvoltooide mand komt roze gipskruid als teken van hoop op nieuw leven naar buiten.

 

Derde Advent 2Verborgen 
In het duister
onzichtbaar groeit leven,
in verwachting naar licht.

Uit: 'Hemelse spijzen' van: Tini Brugge

 

 

 

 

Vierde Advent 1Vierde Advent 'Lang gewacht en stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen'
Lezingen: Lucas 1: 57-61 en Lucas 1: 62-80

 

 

 

Vierde Advent 2De onvoltooide mand van wilgentenen is langzaam uitgegroeid tot een boom.

Vierde Advent 3Aan de onderkant van de boom
zijn witte droogbloemen uit de tuin aangebracht,
als teken van stille verwachting,
evenals het roze van de gipskruid.

 

  

 

  

Vierde Advent 4Een boom/levensboom-kerstboom

Nieuw leven
groeit uit
tot een boom
van een mens
die 
in liefde
vrucht draagt
voor velen.

Uit: 'Bloemen geven' zin
van Tini Brugge.

 
 
 
 
 
 
Kerst 2023 2Kerst 'Jezus is geboren, een nieuw begin!'
Lezing: Jesaja 9: 2-6

Licht wil in ons wonen,
ons tot leven wekken.
Immanuël,
God met ons,
Kom

Kerst 2023 3
De afgelopen weken is op een lege mand,
die nog niet af was, verder gebouwd.
Er kwam voorzichtig een nieuw begin.
 
Na dorre takken kwamen er groen blijvende takken
en nu is het een boompje geworden,
waarin witte bloemen tevoorschijn komen. 
 
In het boompje witte rozen, symbool van liefde.
Bovenop een ster, licht in het donker. 

Kerst 2023 4
Of hoe dat heet

Gelukkig dat
het licht bestaat
 
en dat het met 
me doet en praat
 
en dat ik weet
dat ik er vandaan
 
kom, van het licht
of hoe dat heet
UIt: 'Ik hoor het licht' van Hans Andreus
 
 
Kerst 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


40dagen 2024 rond het thema 'Met vallen en opstaan - met Petrus op weg naar Pasen'
Vanuit de leerling Petrus volgen we de weg die Jezus is gegaan.               
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob        

Eerste zondag 'Verschillende verwachtingen'
Lezingen: Jesaja 11: 1-10 en Mattheus 16: 13-23
                         
1e zondag 40 dagen 2024 1Basis van de schikking is een plaat natuursteen.
Liturgische gezien staat steen in deze viering
symbool voor Petrus; Jezus zegt dat Petrus
de rots is waar hij een kerk op zal bouwen.

1e zondag 40 dagen 2024 3
Boven op de steen/rots een tak van de omgewaaide goudes in onze tuin.
De tak verbeeldt de weg die Petrus met Jezus gaat.

1e zondag 40 dagen 2024 2De paarse crocussen staan symbool
voor de kleur in de Veertigdagentijd.                                                                                

Een weg naar Pasen,
naar nieuw leven,
wat verhard is verzachten,                                 
openbreken                                                           
en ontvankelijk worden.                                               
Uit 'Hemelse spijzen van: Tini Brugge
   

 

Tweede zondag 'Verschillende verwachtingen'
Lezingen: Exodus 24: 12-18 en Marcus  9: 2-10

2e zondag 40 dagen 2024 1De symbolische schikking heeft als basis een fundament
van natuursteen, met daarop een tak van de goud-es,
die de weg verbeeldt, welke Petrus met Jezus gaat.

2e zondag 40 dagen 2024 4

 

 

 

  

Op de tak een schaal van aardewerk met daarin
een drietal stenen, die verwijzen naar de berg,
en de ontmoeting van Mozes, Elia en Jezus.

2e zondag 40 dagen 2024 3Boven op de “berg”, een bloeiende tak
met kersenbloesem, als teken van liefde en leven.

Liefde

Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen.

Mozes, Elia, Jezus

op de berg bijeen.

De liefde van de Eeuwige

kent geen begrenzing

van tijd en plaats.

Uit 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge

 

Derde zondag 'Makkelijker gezegd dan gedaan'
Lezingen: Jesaja 59: 1-12 en Matteüs 26: 13- 35

3e zondag 40 dagen 2024 1De symbolische schikking is een verwijzing naar Jezus,
zijn discipelen en het laatste avondmaal.

3e zondag 40 dagen 2024 3Het graan [tarwe] als
brood des levens.

De cyclus van
de graankorrel
is een beeld
van het leven
van Jezus.
  

 

3e zondag 40 dagen 2024 2Acht paarse tulpen.

De kleur paars/purper staat symbool
voor Heilig, goddelijk, koninklijk.

Op de ACHTSTE dag, de eerste van de nieuwe week,
wordt de opstandingsdag, en daarmee
de dag van het nieuwe begin bedoeld.

Bloembladen van de tulp staan op naar
de hemel en herinneren ons aan het gebed.

Het groene hederablad verwijst
naar het leven en de trouw van God.

3e zondag 40 dagen 2024 4

 

Wij delen onderweg

het brood ons doorgegeven

zo delen wij uw leven

en ademen èèn geest:

wij worden deelgenoot.
Uit 'Het licht speelt' van Corja Bekius,

Tini Brugge & Andries Govaart

 

 

 

4e zondag 'In slaap gesukkeld'
Lezingen: Exodus 12: 29-42 en Marcus 14: 32-41

4e zondag 40 dagen 2024 1Op de tak die de weg symboliseert van Petrus met Jezus,
een verbeelding van kronkelhazelaar, als verwijzing
naar de Hof van Gethsemane.

4e zondag 40 dagen 2024 2

 

 

 

 


                           Paarse anemonen geven uitdrukking aan de drievuldigheid: het blad is drietallig.

                           Volgens een legende bloeiden aan de voet van het kruis anemonen.

                           Deze wordt ook wel de lelie van het veld genoemd.  

4e zondag 40 dagen 2024 3

 

Donkere dagen verlichten.

Verborgen

in het duister,

onzichtbaar groeit leven,

in verwachting naar licht.

Uit: Hemelse spijzen.

Van: Tini Brugge. 

5e zondag 'Een keuze maken'
Lezingen: Johannes 11: 1-6 en 17-27 en Johannes 11: 33-44

5e zondag 40 dagen 2024 1We ontmoeten de zussen van Lazarus in groot verdriet.

5e zondag 40 dagen 2024 2

 

 

 

 

In de schikking stenen als verwijzing naar het graf van Lazarus. De steen die van het graf is weggerold
als deur naar het leven. Daarnaast de paarse muurbloem als symbool van opstanding.
De plant groeit op oude muren en lijkt door stenen heen te breken. 

5e zondag 40 dagen 2024 3

Muurbloem:
Uit dode steen
niettemin
tot bloei gekomen:
mysterie
van dood en leven.
Uit 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge.

                                                                                                                       

 

 
40 Dagen 2023 -  'Wie? wat? waar!'
Schikkingen, teksten en foto's: Jeannet Slob

kanselkleed paars
De Liturgische kleur is paars.

Eerste zondag 'Hij is toch die timmerman?
Lezing Marcus 6: 1 - 6   

Eerste zondag 40dagen 2023 1

De symbolische schikking 
verbeeldt een oog,

als verwijzing naar
het zien, kijken, open ogen.

Takken van wilgenkatjes 
herinneren ons aan
nieuw leven, evangelie: 
door zijn groeisnelheid. 

 

Eerste zondag 40dagen 2023 4

Paarse bloemetjes van de hyacint
benadrukken het paars van de Veertigdagentijd.

Eerste zondag 40dagen 2023 3Daarnaast voor vrede 
en hemels verlangen 
vanwege de geur en
oorspronkelijke blauwe kleur.

 

 

 

Eerste zondag 40dagen 2023 2

Oculi; Open ogen.

Zien, kijken, gezien worden.
Wie ben jij
Geworden?
“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als hij mij is.
zo vreemd
blijft hij mij,
ik volg Hem
Maar volgen kan ik Hem niet

 

Tweede zondag: Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen?
Lezingen: xodus 14: 5 - 18 en Marcus 4: 35 - 41

2e zondag 40dagen 2023 1Snoeihout van de wilg vormt
de basis van de schikking. 

Grijs cocosvezel, verbeeldt het water.
De kleur grijs is een verwijzing
naar onthechting.
Overgang tussen
het zwart van de dood
en het wit van het hemels licht.

2e zondag 40dagen 2023 2

Lied: Wie omringt je nog met liefde.
Wie kan alle sterren tellen,
wie van ons reikt tot de zon,
wie verstaat de roep van vogels
of het ruisen van de zee?
Wie van ons kan zich bewegen
Op de vleugels van de wind?

Uit; Verbeeld Geheim.Kunst en religie in de Michaëlskerk.

 


Derde zondag 'Wie is Hij dat Hij de zonden van de mensen vergeeft?' 

Lezingen: Lucas 7: 36-50.en Exodus 34: 1-10.

3e zondag 40dagen 2023 2Wilgentakken vormen de basis van de schikking. 
De takken zijn halverwege samen gebonden,
dat doet denken aan het lange haar van
de vrouw waarmee ze de voeten van Jezus wast.

Vanuit het binnenste van de verbeelding
zijn pampas pluimen aangebracht, die
de nadruk leggen op het goede in elk mens.

3e zondag 40dagen 2023 4

 

Witte bloemen benadrukken
deze reinheid.

Drie witte rozen herinneren ons
aan Geloof, Hoop en Liefde.

 

 

 

  

3e zondag 40dagen 2023 3


In je bestaan

bevestigd zijn
in het licht
Van de Ander staan
en stralen
stralend wit.

Uit: 'Bloemen in beeld'
van: Tiny Brugge.

 

 

 

 

Vierde zondag 'Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt'
In deze viering bevestiging van ambtsdrager en introductie pastoraal medewerker. 
De liturgische kleur is rood. 
Lezingen: Exodus 16: 1-5 en Johannes 6: 2-15 en 30-35.

4e zondag 40dagen 2023 4

Het brood des levens
Een gerstebrood
is omgeven

door korenaren,
in een verticale lijn,
als verbinding
tussen
hemel en aarde. 
 

 

  


4e zondag 40dagen 2023 3Vele korrels

vermalen
tot meel
worden brood
van leven.
Geloofd zijt Gij
om dit geschenk
uit de aarde,
4e zondag 40dagen 2023 2

brood
dat U ons

aanbiedt
en samenbindt:
voedsel
voor ziel en lijf.
Uit: 'Hemelse spijzen 'van: Tini Brugge en Gert Vos.

4e zondag 40dagen 2023 1

Zeven vaasjes met rode bloemen.

Het getal zeven staat voor
de zeven werken van barmhartigheid.

De kleur rood is een verwijzing
naar Liefde en de Heilige Geest.

4e zondag 40dagen 2023 7Een tulp herinnert ons,
door de stand
van de bloembladeren,
aan het gebed.

 

 

 

 

 


Vijfde zondag ; Wie zeggen de mensen dat ik ben?'
Lezingen: Mattheüs 16: 13-17, Johannes 11: 1-27 en 28-54. 

5e zondag 40dagen 2023 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 5e zondag 40dagen 2023 1De cirkel van kronkelhazelaar takken,
symboliseert het leven,
zonder begin en eind.

5e zondag 40dagen 2023 2Gedroogde strobloemen en grassen
herinneren ons aan het aardse leven.

Roze tulpen in de knop,
een verwijzing naar het leven.


5e zondag 40dagen 2023 3
5e zondag 40dagen 2023 5Knop.
Levenskracht
breekt door.

Gebroken.
leven
krijgt ruimte.

Uit: 'Bloemen geven zin'
van Tiny Brugge.

 

 

 

 

Zesde zondag, Palmpasen: 'Wie is hij dat, dat Hij als een Koning Jeruzalem binnenrijdt? Een koning op een ezel?'
Lezingen: Mattheüs 21: 1-11 en Zacharia 9: 9-10

6e zondag 40dagen 2023 1Een boog van Hoop, 
met groene takjes van de buxus.
Als verwijzing naar de Overwinning 
van het leven.

6e zondag 40dagen 2023 2Daarnaast zwarte elzenproppen en stenen,
als verwijzing naar de weg
die Jezus moet gaan. 

 

 

 

6e zondag 40dagen 2023 3

 

Palmzondag
De stad intrekken
de dood tegemoet
Getuigen van leven
en gerechtigheid
Recht staan
als een palmboom
en leven vieren
met groene takken.

Uit: 'Bloemen geven zin' van: Tiny Brugge.

6e zondag 40dagen 2023 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag (Torenkerk)

Witte Donderdag 2023 1

 

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlngen
Zonde 

Witte Donderdag 2023 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag 2023 4

 Witte Donderdag 2023 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag (Centrumkerk)

Goede Vrijdag 2023 1

Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons  .

Goede Vrijdag 2023 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2023 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille Zaterdag (Torenkerk)

Paaskaars 2023 2De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken
en de kerk binnen gebracht. 
Het herinnert ons aan het Eeuwige Licht. 

Paaskaars 2023

 

 

 

 

 

 

 

 


Stille Zaterdag 2023 1

In de kerk
een houten kruis,
met daarop
een wit
linnen doek
gedrapeerd,
als verwijzing
naar Pasen.

Een kruis,
het teken van
lijden en opstanding
van Jezus.
Het wordt ook gezien
als verbinding
tussen
hemel en aarde.
 

Stille Zaterdag 2023 2Korenaren op
de avondmaalstafel.
De cyclus van
de graankorrel
is een beeld van
het leven van Jezus. 

Stille Zaterdag 2023 3Barmhartigheid
bevrijdt uit lijden.
Licht breekt het duister,
leven bloeit:
het kruis wordt levensboom.
de aarde kleurt groen.
Uit: 'Bloemen in beeld' 
Van: Tiny Brugge.

 

Pasen 'Hij is opgestaan, het is echt waar' (afsluiting van het project Wie? Wat? Waar?)
kanselkleed wit
De Liturgische kleur is wit,
als teken van nieuw leven.
Lezingen: Genesis 28: 10-22.en Lucas 24: 13-35.

 

 

 

Het verhaal van Gods liefde gaat door, zelfs als het menselijkerwijs onmogelijk lijkt.

 Pasen 2023 4a

Twee mannen gaan weg
uit Jeruzalem naar Emmaüs.
De vrouwen hebben hen
versteld doen staan.
Ze zeiden dat Jezus niet
dood is, maar leeft.
Dan komt een vreemde
bij hen lopen en legt alles uit.
En wanneer Hij
het brood breekt, zien ze het.

Pasen 2023 1aDe krans van hazelaartak
is bekleed met groene buxes
en witte bloemen,
als teken van vreugde
en nieuw leven. 

 

 

 

Pasen 2023 2a

Leven breekt door
de dood,
met witte bloemen van geloof
en groene levenskracht.
Uit: 'Bloemen in beeld'.van; Tini Brugge.

Pasen 2023 3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Symbolische verbeeldingen Advent 2022 rond 'Ik kan niet wachten'

Verbeeldingen, foto's  en teksten van Jeannet Slob

Eerste Advent 'Geduldig wachten'
Lezingen: Jesaja 2: 1-5, Jacobus 5: 7-8, Mattheus 24: 32-35

Eerste advent 2022 2De Adventskrans:
De cirkel is een verwijzing naar Eeuwigheid.

Groene takken doen ons denken aan het nieuwe leven,
dat we ondanks de duisternis verwachten, een symbool van hoop.

eerste advent 2022 4
Een bolvormige
paarse kaars
herinnert ons
aan het Licht,
Goddelijke
aanwezigheid.Als basis van de verbeelding een afgewaaide tak van een oude perenboom. 
Onder paradijselijke vruchtbomen worden ook, appels, kersen, sinaasappels,
en een vijgenboom bedoeld.

Eerste zondag Advent 5Een amaryllisbol laat zien,
hoe uit een schijnbaar dode bol,
langzaam nieuw leven
tevoorschijn komt,
in de vorm van een bloem.


eerste advent 2022 1


Levensbomen

Naar een boom
Ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
amen.

Hans Andreus uit: “Boombeschrijving”
in Gedichten 1948-1974. Haarlem, 1975.

 

Tweede Advent 'Maria wacht op de komst van Jezus'
Lezingen: Lucas 1: 26-38 en 46- 55. 

Tweede zondag 2022 1

Op de afgewaaide tak van de perenboom,
ligt een schaal van mos.

Tweede zondag 2022 5

Een lege schaal kan
ontvangen en dragen. 

Een witte orchidee
buigt naar binnen,

als een engel
met een witte lelie
naar Maria toe.

De engel zegt:
“Wees niet bevreesd
de Heer wil in je wonen”.

 

Tweede zondag 2022 2
Ontvangen
open staan
aandachtig
voor elk teken
van leven
en bloeien
van binnen uit.

Uit: 'Bloemen in beeld'
van Tini Brugge.

 

 

 

 

 

Derde Advent 'Jozef wacht op de komst van Jezus'
Lezingen: Jesaja 40: 3 en 4.en Matteüs 1: 18-24.

Derde zondag Advent 2022 1

 

De schaal van mos is gevuld met roze bloemen.

Derde zondag Advent 2022 3Roze is een mengkleur
van het wit van kerst en
het paars van de Adventstijd.

Deze zondag van de Adventstijd wordt
daarom ook wel Gaudette genoemd.

Het is een voorproefje op
het komende geboorte feest.

Gaudette betekent Verheug U. 
 

Derde zondag Advent 2022 2

Een gevoel van veiligheid.
Wie beschermt de hulpelozen,
wie beschermt de argelozen.
wie beschermt het kind in ieder mens?

Uit : “Verbeeld Geheim”
Kunst en religie in de Michaëlskerk.

Derde zondag Advent 2022 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierde zondag Advent 'Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus' 
Lezingen: Jesaja 42: 1-9.en Lucas 2: 22- 40.

Vierde zondag Advent 2022 1Te midden van
de roze bloemen
in de schaal van mos,
zijn een aantal
witte kerstrozen
aangebracht.

Vierde zondag Advent 2022 2Ze verbeelden
de hoop en
verwachting
van het licht,
in de geboorte
van Jezus.

 

Vierde zondag Advent 2022 3

 

Vierde zondag Advent 2022 4

Nieuw leven.

De Heer geeft zelf
een teken aan u:
zie de jonge vrouw
zal een zoon
ter wereld brengen
Vierde zondag Advent 2022 5en u zult hem
de naam
Immanuël
geven.

 

 

 

 

Kerst 2022 'Ik kan niet wachten'
Lezingen: Jesaja 52: 7-10 en Matteüs 2: 1-12.

Kerst 2022 1De kleur van kerst wit [met goud] is de feestkleur.

We vieren de geboorte van Jezus Christus,
die ook wel het Licht van de wereld
wordt genoemd, en de hemel en aarde verbindt. 

Kerst 2022 2De roze bloemen
in de schaal
hebben plaats gemaakt
voor witte.
 

Kerst 2022 3Openbaren

Een ster wijst
de weg naar
een pril begin
van nieuw leven. 


Kerst 2022 4Licht daalt neer,
zichtbaar
op aarde
in een kind
tussen stro.
Licht en leven
stralen kwetsbaar
ons tegemoet.
Het jonge licht
de kleine vonk
van hoop-doet-leven
Is geboren.

Uit: Appelbloesem in de winter. Marijke de Bruijne.

 Kerst 2022 5

 


Bij de symbolische verbeeldingen 40 dagentijd 2022 'Beloofd land in zicht'

kanselkleed paars


Liturgische kleur paars: Heilig, 
Goddelijk, Koninklijk  

Basis van de schikkingen is een schijf hout, van een oude boom.
De bandwilg is, vanwege diens groeisnelheid,
een verwijzing naar Nieuw Leven.
Schikkingen en foto's: Jeannet Slob

Eerste zondag 'God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte'
Lezingen: Exodus 12: 21-31 en 37-42)

40 dagen 2022 eerste zondag 1

40 dagen 2022 eerste zondag 3

 

 

 

 In het centrum van de takken
sneeuwklokjes en een klompje klei.
Klei herinnert aan de slavenarbeid
van de Israëlieten in Egyhpte.

40 dagen 2022 eerste zondag 4

De kleur wit roept
zuiverheid en

ongereptheid op. 
Het sneeuwklokje is
een teken van hoop.

Sneeuwklokje een legende

40 dagen 2022 eerste zondag 2

 

Leven in de ruimte van God
Hoop voor de wereld,
op handen gedragen,
opgeheven te hemel:
de trappen van de tempel omhoog
als dienaar van God,
een bloem op een oude stam.

 

 

 

Tweede zondag: 'Blijven denken aan bevrijding uit Egypte'
Lezingen: Exodus 13: 3-10.en Lucas 9: 28-36
Reminiscere – gedenken
Heer, denk aan Uw barmhartigheid
En Liefde van eeuwen geleden [psalm 25, 6]

40 dagen 2022 tweede zondag 2De verbeelding is een verwijzing
naar de oase in de woestijn.
Een plaats om bij te komen van de chaos
en woestenij die het leven soms is.

40 dagen 2022 tweede zondag 3Verbonden
met Mozes
als biezen
met water,
verbonden
met Elia
als brem
in de woestijn,
komt het leven
van Jezus
aan het licht.
Groeikracht bloeit
als 
een wilg
bij een bron.


Brem: Onder een bremstruik viel Elia in slaap, maar hij werd gewekt
door een engel, die hem sterkte om op te staan en verder te gaan.
Daarna liep hij veertig dagen door de woestijn naar de berg Horeb,
Waar hij, evenals Mozes, God ontmoette.

 

Derde zondag 'Doortocht door de Rietzee' 
Lezingen: Exodus 14: 5-22 en Johannes 12: 37-47

Oculi – In het oog houden
Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer: Hij zal mijn voet uit de strik bevrijden (Psalm 25: 15)

40 dagen 2022 derde zondag 1Het riet in de verbeelding is een verwijzing naar
de doortocht door de Rietzee (Schelfzee, of Rode zee)

40 dagen 2022 derde zondag 2Liturgisch gezien herinnert riet
aan buigzaamheid, maar daarnaast 
ook aan de breekbaarheid ervan 
(het geknakte riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit). 

 

 

  

40 dagen 2022 derde zondag 3
Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee,

en de Heer liet de hele nacht door een sterke
oostenwind de zee terugwijken.
Hij maakte van de zee droog land,
en de wateren splitsen.

Zo trokken de Israëlieten over
de droge bodem van de zee,

terwijl de wateren links en rechts
van hem een wand vormden.

Uit “Aarden in geloof” van Tini Brugge.
Vierde zondag 'Bijna in het beloofde land'
Lezing: Deuternomium8: 7-18.

40 dagentijd 2022 vierde zondag 1

 


De vaas is bekleed met antracietsteentjes

40 dagentijd 2022 vierde zondag 3

 

Stenen spreken.

Een grafsteen
brengt in herinnering,
een grenssteen
bakent af,
op een hoeksteen
kun je bouwen
en een edelsteen
wekt verwondering. De bloeiende magnoliatak is een verwijzing naar het leven

40 dagentijd 2022 vierde zondag 4

 

 

 

 

  

Star, schijnbaar dood hout
Verzacht, buigt, bloeit:
Een woestijn komt tot leven
En juicht.

Uit: 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge.

 

Vijfde zondag: 'Blijven denken aan wat Jezus gedaan heeft”
Voorbereiding voor de Tafelviering van Witte donderdag
Lezingen: Jeremia 31: 31-34, Lucas 22: 7-20 en Johannes 15: 12-17

40 dagentijd 2022 vijfde zondag 4Graan: tarwe, gerst, rogge
Het brood des levens: samen met wijnvormt
het de tekenen van de maaltijd van de Heer.
De cyclus van de graankorrel is een beeld
van het leven van Jezus.

Druif: Zegen
Een van de gezegende vruchten
van het beloofde land. 

 

40 dagentijd 2022 vijfde zondag 2

Maaltijd 

Vele graankorrels vermalen
Tot èèn brood.
Vele druiven samengeperst
In èèn beker.
Brood en wijn
om te delen:
een nieuw verbond.

Uit: 'Bloemen geven zin' van: Tini Brugge 

40 dagentijd 2022 vijfde zondag 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zesde Zondag: 'Jezus het Paaslam' 
Lezingen: Lucas 23: 44-49.en Petrus 1: 18-19

40 dagentijd 2022 zesde zondag 1Het bolvormige centrum onderaan de boom is groen, 
als teken van Hoop en Leven.
De takken zijn bij elkaar gebonden met koperdraad.
Koper is een van de zegeningen van het beloofde land.
Tevens wordt de bundel bij elkaar gehouden door klimop (trouw)
De eenheid vindt zijn oorsprong in het kruis.
Het kruis wordt ook wel beschouwd als levensboom.

40 dagentijd 2022 zesde zondag 4

Boom: Beeld van leven en Goddelijke openbaring
Zal er ooit een dag van vrede,

zal er ooit bevrijding zijn.
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon des mensen komen,
die de boom des levens is.

Uit 'Aarden in geloof' van Tini Brugge 

 

 

 

 Witte Donderdag (Torenkerk)
40 dagentijd 2022 witte donderdag 1

 

 

 40 dagentijd 2022 witte donderdag 6

 

 

 

 

 

 

 

40 dagentijd 2022 witte donderdag 2

 

40 dagentijd 2022 witte donderdag 4

   

 

 

 

 

 

 

40 dagentijd 2022 witte donderdag 5

 

40 dagentijd 2022 witte donderdag 7

 

 

 

 

 

  

Goede Vrijdag (Centrumkerk)

Goede Vrijdag 2022 1

 

 

 


Symbolische verbeeldingen Advent, kerst en oudjaar 2021 en
Afscheid en bevestiging 2 januari 2022

Verbeeldingen en foto's Jeannet Slob

Eerste Advent
Lezingen: Psalm 50: 1-6, en Lucas 21: 25-31.

advent 2021 1

Het zijn woorden van dreiging en tegelijkertijd
woorden van hoop op een nieuw begin.
Het verlangen om een nieuwe start te maken.

Advent 2021 1a

 De krans is bekleed met de pluimen van

pampasriet, als verwijzing naar zachtheid.
In de krans een tak van de beuk, die naast de
verdorde bladeren, nieuwe knoppen laat zien.
Dit als voorbode op het nieuwe leven. 

Verlangen:
Uit duisternis
                                           aan het licht komen
                                           door liefde
                                           opengaan
                                           en je hart ontsluiten.

                                           Uit: 'Bloemen in Beeld' van: Tini Brugge

 

Tweede Advent 'De Lofzang van Maria'
Lezingen: Richteren 13: 1-7 en Lucas 1: 39-55

advent tweede zondag 4


In de krans van
pampaspluimen
is een lelie
aangebracht.

De bloem staat
symbool voor
onschuld en zuiverheid
binnen de bijbelse traditie.

 

   

Advent tweede zondag 5Advent tweede zondag 2


Een witte lelie wordt vaak
afgebeeld bij voorstellingen
van de aankondiging aan
Maria en andere Heiligen. 
De engel Gabriël bezoekt
Maria voor de aankondiging
van de geboorte van Jezus,
met een lelie in de hand.Advent tweede zondag 3
Ontvangen
open staan
aandachtig
voor elk teken
van leven.
Groeikracht
Is leven
en bloeien
van binnen uit.

                                                                                                                     Uit: Bloemen in beeld van Tini Brugge

 

Derde Advent 'Wie is de belangrijkste'
Lezingen: Marcus 9: vers 33-37 en Micha 5: 1-4a.

Advent derde zondag 2

Midden in de krans,

min of meer verscholen, 
bloemen vaneen kleine cyclaam. 

Advent derde zondag 3

De kleur roze is

een verwijzing naar
de liturgische kleur
op de derde Adventzondag.

Het licht breekt
langzaam door.
 

Advent derde zondag 1

Advent

De aarde maakt zich langzaam
aandachtig klaar voor uw aankomst,
schikt de velden, het licht van de maan,
en nevel waar straks de engel

stort naar herders. Ik denk: in de weide aan
de overkant. Vanmiddag al stond
het paard er doodstil gebogen naar
de grote donkere ogen van de grond.

Steeds weerlozer gaan die nu open-
dieper de oorsprong die Gij ontsluit
waar Gij in het uwe Uzelf wordt.

Bijna een ik, haast uit Uzelf geboren, 
een woord, maar nog niet in ons uit-
                                                       gesproken, nog een grens van adem tekort.

                                                       (Gabriël Smit, uit: Variaties van liefde. Utrecht, Ambo, 1966) 
                                                       Uit: Aarden in geloof

Vierde Advent 'Een klein mens door niemand gezien?'
Lezing: Jesaja 53. Vers 2-3 en Handelingen 8. Vers 26-40

Advent vierde zondag 4Het accent ligt in deze Doopdienst
op de hedera, die toegevoegd
is aan krans. 
De kleur groen staat
voor leven, en de klimop
herinnert ons aan
de trouw van God. 
Advent vierde zondag 2Een geurige roze fresia
in het centrum
als teken van het
pasgeboren kind.

 

 

Advent vierde zondag 5DOOP

Stroom, water!
Als een sprankelende,
verfrissende waterval
uit een eeuwige
levensbron.
Uit: 'Bloemen geven zin' van: Tini Brugge.

 

 

Kerst 2021
Lezing: Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14

Kerst 2021 2Het woord dat leven is,
en licht in de duisternis,
dat mens geworden is.

kerst 2021 1De zachte krans omgeeft
de witte bloemen als teken
van vreugde en Licht.

Het groen van de dennentak is
een verwijzing naar het leven.

Licht van het kind?

 


Kerst 2021 5Een kerstschilderij van Rembrandt

Een strodak met balken eronder,
kippen op stok, vee op de achtergrond.

In wat hooi een kind in een kring van mensen:
een boerenvrouw omringd door boeren.

Het opmerkelijke in dit schilderij is het Licht.
Je ziet niet waar het vandaan komt,
het ongrijpbare licht van Rembrandt.

Of komt het van het kind?  

Kerst 2021 3

Het kind is in ieder geval het centrum
van dit Licht dat tegen de gezichten
van de mensen schijnt.

Daaromheen is de donkere nacht.

( Jan de Jongh )
Uit: “Aarden in geloof” van: Tiny Brugge.

 

 

 

Oudjaar 2021 “Zeven gedachten bij het voorbije jaar”
Oudjaar 1

Weer zijn we in lockdown, weer komt er een nieuwe inentingsronde. 

Weer beleven we de jaarswisseling in kleine kring of misschien zelfs
wel alleen. Deze Oudejaarsdienst wordt een beetje anders dan
voorgaande jaren. We steken zeven kaarsen aan bij zeven lezingen,
steeds gevolgd door een korte mijmering.
Zeven gedachten bij het voorbije jaar
vanuit de lezingen uit Gods woord. 

oudjaar 2De eerste kaars is voor het kwaad in de wereld
(Openbaring 6: 1-8)
De tweede kaars is voor de hoop van het Kerstkind, 
God die kwetsbaar in onze wereld komt
(Zacharia 9: 8-13)
Bij de derde kaars denken we aan hen die gestorven zijn
(Hebreeën 11: 1-3 en 13-16)
Bij de vierde kaars aan onszelf en God die ons door en
door kent (Psalm 139: 1-6 en 23, 24)
De vijfde kaars is voor wat niet goed ging, de grote en kleine teleurstellingen,
mensen die zo teleurgesteld werden dat ze het gevoel hadden niet meer mee
te tellen en degenen die zich voor hen inzetten (Psalm 10: 12-18) 
De zesde kaars is voor geloof, hoop en liefde (1 Korintiërs 13: 8-13)
De zevende kaars is voor God die alles en allen omvat met liefde en
trouw voor eeuwig, dus ook in 2022 (Psalm 117)

Zondag 2 januari 2022 Afscheid en bevestiging: 'Samen getuigen van het Licht'
afscheid en bevestiging 2 januari 2022 2Na nieuwjaar begint Epifanien: “Verschijningstijd”
Door de verschijning van Christus is er een
hoopgevend licht opgegaan, dat ons ook nu
heilzaam de weg kan wijzen.
Afscheid en bevestiging 2 januari 2022De liturgische kleur
is rood, de kleur
van de geest.

 

 

40 dagen rond het thema 'de Zevensprong'
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob
De schikkingen zijn gemaakt in het doopvont (Wim de Boer 2014*)

(Sommige foto's vergroten bij het aanklikken van de foto)

Tot en met Pasen in zeven etappes het verhaal van de Weg die God
met de mensen gaat, aan de hand van verhalen uit Exodus en Numeri.  

Jeannet Slob maakte bij de eerste twee zondagen van de 40dagentijd schikkingen bij het thema 'De Zevensprong'.
Vanwege de coronacrisis, waren er vervolgens alleen digitale uitzendingen van de diensten,
waarbij Jeannet geen schikkingen maakte. Met uitzondering van de Paasdienst.

 

De eerste stap in de Zevensprong: ‘God wekt verlangen’
Lezingen: Exodus 1, Numeri 35: 9-14 en Johannes 3: 3-5
We lezen over de harde onderdrukking in Egypte uit Exodus.

40d 2020 eerste zondag

Het vierkant is bekleed met klei, een verwijzing naar het harde leven
van de Israëlieten, die als slaven veldwerk moesten verrichten en
tichelstenen van stro en klei moesten maken.

De bol van klei in een cirkel van stro herinnert ons hieraan.
Het zout boven op de bol is een verwijzing naar het
eeuwigdurend verbond tussen God en de mensen
40d 2020 tweede zondag 6

Een mens te zijn
op aarde
op zoek naar
wat het houdt
niet vergankelijk is
en smaak
aan leven

schenkt als zout.
Uit: Bloemen in beeld van Tini Brugge 

 

40d 2020 eerste zondag 2aIn het centrum van het vierkant het Doopvont.
Het Doopvont is bekleed met bies, hierbij
denkend aan het biezen kistje van Mozes.

40d 2020 eerste zondag 3Het wit van de
anemonen is
de kleur
van sneeuw
die ongereptheid
en zuiverheid
oproept.

 

De tweede stap in de Zevensprong 'God roept'
Lezingen: Exodus 2: 23-3: 14 en Numeri 27: 15-20

40d 2020 tweede zondag 9aIn de cirkel van stro is een tweede bol toegevoegd,
bekleed met de witte achterkant van het viburnum blad.
Zoals in wit alle kleuren samenkomen,
zo komt in God alle licht samen.

40d 2020 tweede zondag 7aBloemen van de witte hyacint
op de bol en in de takkenkrans, 
symbool voor vrede en hemels verlangen.
Het goudkleurige draad is een
verwijzing naar Goddelijkheid.
40d 2020 tweede zondag 2a


 

 

40d 2020 tweede zondag 3In je bestaan
bevestigd zijn
in het licht
van de Ander staan
en stralen
stralend wit.

Uit Bloemen in beeld van Tiny Brugge

 

Schikking bij Pasen 'God zet voorgoed in een nieuw licht!
(Ex. 19: 16-19, 20: 1-2 en Num, 9: 1-5)

Pasen 2020 2aIn deze dienst staat het doopvont centraal. Het snoeihout is verwijderd en heeft plaats gemaakt voor bloeiende takken. Reiken naar een bron om je dorst naar leven te lessen
Afdalen in de diepte,
onder gaan,
het water omarmen
als een hemelspiegel,
Een nieuw begin
in verbondenheid
je laven aan het licht,
aan de bron.                                                                         Uit: ” Bloemen in beeld “ van Tini Brugge.

De bolvormen rondom het doopvont zijn een verwijzing naar
een weg in verbondenheid met de wereld.
Tijdens de Veertigdagentijd is er elke zondag een bol toegevoegd.
Zo cirkelen ze rond de bron van leven.

Pasen 20201a

Elke zondag heeft een eigen symboliek.
Doornen:
Lijden is verbonden met distels en doornen.
Groen:
De kleur van nieuw leven zien we in het nieuwe groene voorjaarsblad.
Onderkant en bovenkant:
Beide mogen in het licht staan, aan beide moet recht worden gedaan, of je nu aan de “onderkant” van de samenleving staat of “aan de top” schijnt te leven. Beide kanten van een soort blad worden daarom getoond.
Christusdoorn:
Deze kamerplant met doornen en rode bloemen zou volgens een legende gebruikt zijn voor de doornenkroon waarmee de Romeinen Jezus tot “koning van de Joden” uitriepen. De plant verwijst naar zijn lijden.
Zout: Met de uitdrukking “een verbond met zout” wordt verwezen naar het eeuwigdurende verbond tussen God en de mensen.
Wit: Zoals in “wit” alle kleuren samenkomen, zo komt in God alle licht samen.

Een bijzondere Paasmorgen in de Centrumkerk.
De stoelen zijn leeg…
Toch wordt er gesproken, gebeden en gezongen.

 

 * Oerproces door de eeuwen heen
doopvontSlijtage, het verweren van de bergen, stoffen hiervan meegevoerd met het water van de rivieren naar de zee. Daar waar het water tot stilstand komt, wordt het in flinterdunne laagjes afgezet. Gestaag ontstaat er nieuw land. Toen er nog geen dijken waren, is ons land zo gevormd. Dit wonder uit het ontstaan uit het water is de inspiratie geweest voor het ontstaan van dit doopvont.
Er is gekozen voor ruwe, zwartbakkende chamotte-klei. De buitenkant van het vont verbeeldt het onrustige water van de zee met daarna het ontstaan van het vont uit de stilte van het water. De klei is gepolijst om de stilte weer te geven. Door het polijsten is het waterdicht. 

'Ontstaan uit het water - voor het gebruiken van water'   Wim de Boer, februari 2014

 

 
 

 

Schikkingen en teksten: Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa en Jeannet Slob
(de foto's vergroot): >>>>>

Eerste zondag: 'Vertrouwen'
Welke weg gaan we? Het boek Ruth staat centraal.

40dagen 2017 1e zondag 1De veertigdagentijd voor Pasen worden vasten of lijdentijd genoemd.
Het is een tijd om stil te staan bij leed, dichtbij of veraf.
Deze tijd kun je ook bepalen bij je zelf, je eigen levensweg.
De keuzes die je kunt maken, de ruimte die je wilt scheppen voor de ander.
Snoeien is nodig om nieuw leven ruimte te geven.

Een mens te zijn
op aarde
op zoek naar
wat het houdt,
niet vergankelijk is.

 

 

 

40dagen 2017 1e zondag 4Het vierkant verbeeldt de aarde.
Vier is het getal van de aarde met haar vier elementen: lucht, vuur, water en aarde en de vier windstreken: noord, oost, zuid en west.
Vanuit de hoeken van het vierkant, takken van de meidoorn die de mens verbeelden.
De mens die onderweg is.
Het zand verbeeldt de weg en de woestijn.
De Israëlieten trokken veertig jaar door de woestijn.


40dagen 2017 1e zondag 3Jezus bleef veertig dagen in de woestijn en vastte.
Stapstenen in het zand.
Een steen staat in de bijbel voor Duurzaamheid.
De Tien Geboden zijn op stenen platen geschreven.
Stenen hebben hun eigen gewicht en kunnen spreken als de leerlingen zwijgen.

 

 


Tweede zondag: 'Veranderen'

"Ontmoet je schaduw" naar Mt 16: 13-23.

40dagen 2017 2e zondag 2In deze dienst staat de belijdenis en verloochening van Petrus centraal.
Jezus zegt tegen Petrus dat hij de rots is waarop hij zijn kerk zal bouwen.
De stapstenen van de vorige week zijn verzameld in het centrum, en
herinneren ons op deze manier aan die belofte.

De takken van de meidoorn verbeelden bomen partijen die je aantreft op de eilanden.
Gevormd door de vele stormen, zon en regen.
Ze doen denken aan mensen die onderweg zijn en schuil zoeken bij elkaar.

 
Het vierkant verbeeldt de aarde met haar vier elementen: 40dagen 2017 2e zondag 1
lucht, vuur, water en aarde
Zand verwijst ons naar de woestijn,
waar Jezus veertig dagen verbleef en vastte.

 

 

 

 

Derde zondag: 'Laat je helpen'
Beter worden aar Mt 12 15b-26.

40dagen 2017 3e zondag 2De stenen in het hart van het vierkant dat de aarde verbeeldt,
verwijzen naar Petrus, waarin Jezus zegt dat hij de rots is waarop
hij zijn kerk zal bouwen.
Het riet wil ons herinneren aan de lijdende mens.
In het bijbelboek Jesaja (42: 3) wordt gezegd dat de rechtvaardige
het geknakte riet niet zal breken.

40dagen 2017 3e zondag 1

 

Vierde zondag: 'Niet heersen maar dienen'
naar Matteus 20: 17-28

40dagen 2017 4e zondag 1Weest blij. Leatare.
Je verheugen,
Als leven zich toont
In wat verloren was
Als het gevonden wordt.

40dagen 2017 4e zondag 2De kleur van deze zondag is roze. Op deze dag breekt het licht door en verandert het paars even in roze.
Roze tulpen in het kruis van zand wat de woestijn en de weg verbeeldt.
De tulp symboliseert het gebed door de open staande bloembladeren
die naar de hemel gericht zijn.
40dagen 2017 4e zondag 3De ondergrond staat voor de aarde.
Uit de aarde komt alle leven voort.
In elke hoek een bomenpartij die doet denken
aan de mens die onderweg is.  

 

Vijfde zondag: 'Zien'
naar Lucas 18: 18 - 35

40dagen 2017 5e zondag 3Jezus heeft twaalf Leerlingen, deze worden verbeeld door twaalf witte
gerbera's in het kruis van zand.
Het oog van de bloem is een verwijzing naar het zien, dat in deze dienst centraal staat.
Het zien wordt versluierd door de tule .
De witte kleur van de gerbera herinnert ons aan de waarheid en reinheid.
Het is de kleur van sneeuw die ongereptheid en zuiverheid oproept.


40dagen 2017 5e zondag 1

Kijken en niet zien,
versluierd door onwil, niet willen geloven,
tastend herkennen,
leven
in lijden en dood.

Uit: 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge. 

40dagen 2017 5e zondag 4

 

 

 

 

 

 

 

Zesde zondag 'Palmpasen'

40dagen 2017 6e zondag 1

Palmzondag
De stad uittrekken
De dood tegemoet
Getuigen van leven
En gerechtigheid
Recht staan
Als een palmboom
En leven vieren
Met groene takken


In de kruisvorm van zand groene buxus takjes.
Buxus is in veel kloostertuinen te vinden, vaak ook
bij de begraafplaats, als teken van overwinning.
Het groen is een verwijzing naar het nieuwe leven,
uitgebroken uit de banden van de dood.

40dagen 2017 6e zondag 4In de deur/poort een kruis
met buxus takjes.
Een deur symboliseert
in de bijbel
de overgang
tussen
binnen en buiten,
hemel en aarde,
goed en kwaad.

 40dagen 2017 6e zondag 5

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag (Torenkerk)

Lezing Psalm 23
Mattheus 26: 1-2 Mattheus: 20-29 Mattheus: 30-35

witte donderdag 2017 3Jezus heeft zich totaal gegeven. Dit wordt uitgedrukt door het transparant hart van gedroogde skeletbladeren. Zijn dienende rol wordt opgeroepen door gebruik van viooltjes, symbool voor eenvoud. De hedera symboliseert de trouw en onsterfelijkheid. Altijd groen, het klimt naar het licht en hecht zich. De oliekannetjes verwijzen naar het laatste Witte donderdag 2017 1avondmaal van Jezus met zijn leerlingen, en hoe hij volgens sommige evangelisten vlak ervoor gezalfd is door een vrouw. Olie staat in de bijbel voor heil, kracht, eerbewijs; met olie worden koningen, priesters en aan God toegewijde mensen gezalfd. In de bijbel wordt met olie olijfolie bedoeld. Als teken van eerbewijs ontvangt Jezus kostbare nardusolie, maar ook de zalving met het oog op zijn begrafenis. Het witte doek herinnert ons aan witte donderdag.

 witte donderdag 2017 2

 

 

 

 

 

Pasen:  'De zon is aangestoken'
Lezingen Jesaja 51: 9-11 Matteus 27: 62-28-15.

Pasen 2017 2

 

 

Pasen 2017 3

 

 

 

 

 

                                             De narcis in het kruis dat de woestijn verbeeldt, 
                                             draagt de volksnamen paaslelie, paastrompet.
                                             De uitdrukking van 'narcissen en brood leven' 
                                             betekent geestelijk en lichamelijk welzijn

Pasen 2017 4De zon van zijdevloei en oranje skeletblad staat voor Leven en Liefde.
De kleur rood verwijst naar het vuur van de brandende liefde en Heilige Geest.
De zon vertegenwoordigt in de bijbel het Licht van de Allerhoogste.
Het bladgoud op de zon verwijst naar Goddelijkheid.
Op afbeeldingen krijgen aan God toegewijde mensen zoals heiligen
een goudkleurige stralenkrans of aureool (nimbus) rond hun hoofd.

Pasen 2017 1Opstanding
Leven vanuit de diepte
Verborgen in de duisternis
Weerstaat leven de dood
En treedt het aan het licht.