Eerste Advent
'Bericht uit de hemel'  Lezing: Openbaring 1: 9-11 en Openbaring 8: 1-14.
De liturgische kleur is paars

Geloofsuitspraak: "Ik geloof in engelen'
De vorm van de overblijfselen van een boom doet denken aan een vleugel.
Engel is afkomstig uit het Grieks en betekent Boodschapper.
In het Christendom treden engelen als bedienden of beschermers
van de mens, gewoonlijk als boodschapper van God.

1e advent 3
In de holte van de boom 4 kaarsen, als verwijzing naar het Licht.
Advent, ‘het komen’ is een voorbereidingsperiode
van vier weken voorafgaand aan Kerstmis.
Daarom wordt er elke zondag een kaars aangestoken.
Rond de langste nacht wordt de komst van Jezus gevierd en
daarmee zijn betekenis op aarde, als Licht in de wereld.


Advent 1 1

 

 

                                                    Rondom de pilaar een grijze wolk van droogbloemen en plantaardig materiaal.
                                                   Hier tussen is de paarse bes van de Callicarpa verwerkt.
                                                   Daarnaast witte chrysanten als verwijzing naar het Griekse woord ster.

 

Tweede Advent
De liturgische kleur is paars
'Nieuw begin' naar Lucas 3: 1-6

Geloofsuitspraak: “Ik geloof in een nieuw begin”
Keer je om,
verlaat de kronkelpaden
en zoek de weg
recht door zee
Uit: 'Bloemen geven zin'
Tini Brugge

 

2e advent 2018 1

Het restant van de boomstam doet denken
aan het afpellen van een vrucht, om van
binnenuit iets nieuws te kunnen ontdekken.

Aan de krans van wit plantenmateriaal zijn
viooltjes toegevoegd. De bloem herinnert ons
aan nederigheid. Het blauw herinnert aan
Goddelijkheid, Oneindigheid, Onschuld en Water

Advent 2018 2 1

 

 

 

                                                                      Dopen    
                                                                    
Reiken naar een bron
 
                                                                   om je dorst naar leven
                                                                     te lossen
                                                                     Afdalen in de diepte,
                                                                     ondergaan,
                                                                     het water omarmen
 
                                                                   als een hemelspiegel
                                                                     Een nieuw begin
                                                                     in verbondenheid:
                                                                     je laven aan het licht,
                                                                     aan de bron.
                                                                    Uit: 'Bloemen geven zin'
                                                                    Tini Brugge

Derde Advent

'Vreugde' bij Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18
Geloofsuitspraak: "Ik geloof in vrijheid'

De liturgische kleur van deze zondag is roze. De kleur roze staat voor hoop.
Een krans rondom de zuil, gemaakt van roze heide en roze rozen.
Maria wordt ook weleens een roos zonder doornen genoemd.

advent 3 2018

Voelen
De ruwheid van bestaan
kwetst gevoeligheid
als doornen in een huid.
Geraakt door
zachtmoedigheid en barmhartigheid
komt u tastend aan het licht.

Uit: 'Bloemen geven zin'
Tini Brugge.

advent 3 2018 2

De derde kaars wordt ontstoken;
een lichtpunt op weg naar Kerstmis.

Sta open
voor woorden van leven
en daden van licht
voor anderen.
Uit: Bloemen geven zin
Tini Brugge.

  

Vierde Advent

'Ontmoeting' bij Micha 5: 1-4a, Lucas 1: 39-45 en Openbaring 12: 1-6.
Geloofsuitspraak: "Ik geloof in dit kind"

advent 2018 4Het stro rondom de pilaar herinnert ons aan het kind dat
in een stal tussen dieren wordt geboren.
Een nieuw begin op een plek waar je het niet verwacht,
buiten het centrum, kwetsbaar.


Licht daalt neer,
zichtbaar
op aarde
in een kind
tussen stro
Licht en leven
stralen kwetsbaar
ons tegemoet.
Uit: 'Bloemen in beeld'
Tini Brugge

 

Advent 2018 4 2Het groen van de taxus is een teken
van Hoop, groei, leven en toekomst.
De ster is een teken van heil.
De stralende morgenster verwijst naar Jezus.

Een ster
wijst de weg
naar het licht
op aarde
geopenbaard

in een kind
een nieuw begin.
Uit: 'Bloemen in beeld'
Tini Brugge

 

Kerstnacht  Torenkerk

kerstnacht 1

Buiten bij de ingang van de Torenkerk een schaal met vuur. Vanuit de christelijke traditie een beeld van openbaring en goddelijke aanwezigheid.
De rode kleur van het vuur verwijst naar brandende liefde en de heilige Geest.

 kerstnacht 2

 

 

 

 

 

 

 

De Cantorij komt binnen onder het zingen van Hodie Christe van Benjamin Britten. 

kerstnacht 7Heden is geboren: heden de Verlosser verschenen;
heden zingen de engelen op aarde
en verheugen zich de aartsengelen;

heden juichen de rechtvaardigen, zeggend:
Eer aan God in den hoge.
Alleluja


Hoor de engelen zingen d' eer (Lied 481) 

kerstnacht 10Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

 

kerstnacht 4

De rode kleur van het vuur herhaalt zich in de kleur van de bloemen in de hal en de appels op de krans aan de preekstoel. In de Middeleeuwen werd een groene boom op het kerkplein gezet en versierd met vruchten, waaronder rode appeltjes. Daarmee werd het beeld opgeroepen van de groene levensboom die altijd vrucht draagt.

 kerstnacht vaas

 


 kerstnacht vaas 2

 

 

 

 


  

Kerst Centrumkerk

kerst centrumkerk 1Witte bloemen getuigen van feest.
Een witte roos is het symbool van zuiverheid en liefde.

De groene krans verwijst naar het altijd
durende verbond tussen God en de mensen.
Een krans van stro herinnert ons
aan het nieuw geboren Kind.

De gouden glans van de ster
en asperages verwijzen naar
het koningschap van Jezus.

kerst centrumkerk 2

 

 

 

 

 


kerst centrumkerk 4
Een kind van licht en vrede,

bloeit als een roos,
doorbreekt
de nacht.
Uit: 'Bloemen in beeld'
Tini Brugge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Schikkingen en teksten: Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa en Jeannet Slob
(de foto's vergroot): >>>>>

Eerste zondag: 'Vertrouwen'
Welke weg gaan we? Het boek Ruth staat centraal.

40dagen 2017 1e zondag 1De veertigdagentijd voor Pasen worden vasten of lijdentijd genoemd.
Het is een tijd om stil te staan bij leed, dichtbij of veraf.
Deze tijd kun je ook bepalen bij je zelf, je eigen levensweg.
De keuzes die je kunt maken, de ruimte die je wilt scheppen voor de ander.
Snoeien is nodig om nieuw leven ruimte te geven.

Een mens te zijn
op aarde
op zoek naar
wat het houdt,
niet vergankelijk is.

 

 

 

40dagen 2017 1e zondag 4Het vierkant verbeeldt de aarde.
Vier is het getal van de aarde met haar vier elementen: lucht, vuur, water en aarde en de vier windstreken: noord, oost, zuid en west.
Vanuit de hoeken van het vierkant, takken van de meidoorn die de mens verbeelden.
De mens die onderweg is.
Het zand verbeeldt de weg en de woestijn.
De Israëlieten trokken veertig jaar door de woestijn.


40dagen 2017 1e zondag 3Jezus bleef veertig dagen in de woestijn en vastte.
Stapstenen in het zand.
Een steen staat in de bijbel voor Duurzaamheid.
De Tien Geboden zijn op stenen platen geschreven.
Stenen hebben hun eigen gewicht en kunnen spreken als de leerlingen zwijgen.

 

 


Tweede zondag: 'Veranderen'

"Ontmoet je schaduw" naar Mt 16: 13-23.

40dagen 2017 2e zondag 2In deze dienst staat de belijdenis en verloochening van Petrus centraal.
Jezus zegt tegen Petrus dat hij de rots is waarop hij zijn kerk zal bouwen.
De stapstenen van de vorige week zijn verzameld in het centrum, en
herinneren ons op deze manier aan die belofte.

De takken van de meidoorn verbeelden bomen partijen die je aantreft op de eilanden.
Gevormd door de vele stormen, zon en regen.
Ze doen denken aan mensen die onderweg zijn en schuil zoeken bij elkaar.

 
Het vierkant verbeeldt de aarde met haar vier elementen: 40dagen 2017 2e zondag 1
lucht, vuur, water en aarde
Zand verwijst ons naar de woestijn,
waar Jezus veertig dagen verbleef en vastte.

 

 

 

 

Derde zondag: 'Laat je helpen'
Beter worden aar Mt 12 15b-26.

40dagen 2017 3e zondag 2De stenen in het hart van het vierkant dat de aarde verbeeldt,
verwijzen naar Petrus, waarin Jezus zegt dat hij de rots is waarop
hij zijn kerk zal bouwen.
Het riet wil ons herinneren aan de lijdende mens.
In het bijbelboek Jesaja (42: 3) wordt gezegd dat de rechtvaardige
het geknakte riet niet zal breken.

40dagen 2017 3e zondag 1

 

Vierde zondag: 'Niet heersen maar dienen'
naar Matteus 20: 17-28

40dagen 2017 4e zondag 1Weest blij. Leatare.
Je verheugen,
Als leven zich toont
In wat verloren was
Als het gevonden wordt.

40dagen 2017 4e zondag 2De kleur van deze zondag is roze. Op deze dag breekt het licht door en verandert het paars even in roze.
Roze tulpen in het kruis van zand wat de woestijn en de weg verbeeldt.
De tulp symboliseert het gebed door de open staande bloembladeren
die naar de hemel gericht zijn.
40dagen 2017 4e zondag 3De ondergrond staat voor de aarde.
Uit de aarde komt alle leven voort.
In elke hoek een bomenpartij die doet denken
aan de mens die onderweg is.  

 

Vijfde zondag: 'Zien'
naar Lucas 18: 18 - 35

40dagen 2017 5e zondag 3Jezus heeft twaalf Leerlingen, deze worden verbeeld door twaalf witte
gerbera's in het kruis van zand.
Het oog van de bloem is een verwijzing naar het zien, dat in deze dienst centraal staat.
Het zien wordt versluierd door de tule .
De witte kleur van de gerbera herinnert ons aan de waarheid en reinheid.
Het is de kleur van sneeuw die ongereptheid en zuiverheid oproept.


40dagen 2017 5e zondag 1

Kijken en niet zien,
versluierd door onwil, niet willen geloven,
tastend herkennen,
leven
in lijden en dood.

Uit: 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge. 

40dagen 2017 5e zondag 4

 

 

 

 

 

 

 

Zesde zondag 'Palmpasen'

40dagen 2017 6e zondag 1

Palmzondag
De stad uittrekken
De dood tegemoet
Getuigen van leven
En gerechtigheid
Recht staan
Als een palmboom
En leven vieren
Met groene takken


In de kruisvorm van zand groene buxus takjes.
Buxus is in veel kloostertuinen te vinden, vaak ook
bij de begraafplaats, als teken van overwinning.
Het groen is een verwijzing naar het nieuwe leven,
uitgebroken uit de banden van de dood.

40dagen 2017 6e zondag 4In de deur/poort een kruis
met buxus takjes.
Een deur symboliseert
in de bijbel
de overgang
tussen
binnen en buiten,
hemel en aarde,
goed en kwaad.

 40dagen 2017 6e zondag 5

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag (Torenkerk)

Lezing Psalm 23
Mattheus 26: 1-2 Mattheus: 20-29 Mattheus: 30-35

witte donderdag 2017 3Jezus heeft zich totaal gegeven. Dit wordt uitgedrukt door het transparant hart van gedroogde skeletbladeren. Zijn dienende rol wordt opgeroepen door gebruik van viooltjes, symbool voor eenvoud. De hedera symboliseert de trouw en onsterfelijkheid. Altijd groen, het klimt naar het licht en hecht zich. De oliekannetjes verwijzen naar het laatste Witte donderdag 2017 1avondmaal van Jezus met zijn leerlingen, en hoe hij volgens sommige evangelisten vlak ervoor gezalfd is door een vrouw. Olie staat in de bijbel voor heil, kracht, eerbewijs; met olie worden koningen, priesters en aan God toegewijde mensen gezalfd. In de bijbel wordt met olie olijfolie bedoeld. Als teken van eerbewijs ontvangt Jezus kostbare nardusolie, maar ook de zalving met het oog op zijn begrafenis. Het witte doek herinnert ons aan witte donderdag.

 witte donderdag 2017 2

 

 

 

 

 

Pasen:  'De zon is aangestoken'
Lezingen Jesaja 51: 9-11 Matteus 27: 62-28-15.

Pasen 2017 2

 

 

Pasen 2017 3

 

 

 

 

 

                                             De narcis in het kruis dat de woestijn verbeeldt, 
                                             draagt de volksnamen paaslelie, paastrompet.
                                             De uitdrukking van 'narcissen en brood leven' 
                                             betekent geestelijk en lichamelijk welzijn

Pasen 2017 4De zon van zijdevloei en oranje skeletblad staat voor Leven en Liefde.
De kleur rood verwijst naar het vuur van de brandende liefde en Heilige Geest.
De zon vertegenwoordigt in de bijbel het Licht van de Allerhoogste.
Het bladgoud op de zon verwijst naar Goddelijkheid.
Op afbeeldingen krijgen aan God toegewijde mensen zoals heiligen
een goudkleurige stralenkrans of aureool (nimbus) rond hun hoofd.

Pasen 2017 1Opstanding
Leven vanuit de diepte
Verborgen in de duisternis
Weerstaat leven de dood
En treedt het aan het licht.

 

Schikkingen Advent 2017
Advent: Komst - Licht verwachten - Waakzaam zijn

Schikkingen en teksten Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa

Eerste Advent: 'Ik zorg voor jou' (Jesaja 40: 1 - 11 en Matteus 21)

Als basis een groene krans
De kaars vertegenwoordigt het Goddelijke Licht

advent 1 1

Boven op de groene krans een bol met mos,
die de aarde verbeeldt.
Daarop kronkelhazelaar die de weg wijst.
De bessen van de callicarpa zijn paars en
zijn een verwijzing naar de liturgische
kleur paars in deze periode.

 

Advent 1 2

Advent 1 3Verleden en heden vervlochten
In het dode tij van de winter
Als teken van
Hoop en eeuwigheid
Het tij keert
Donker wijkt voor licht
Nieuw leven wordt verwacht. 

Tweede Advent: 'Stel je voor' (Jesaja 2: 2 - 5 Een Visioen)

Advent 2 1

De Liturgische kleur van deze zondag is paars,
dit symboliseert ingetogenheid.
De paarse kaarsen herinneren ons daaraan.
De bol met mos verbeeldt de berg uit Jesaja.
Het visioen wordt weergegeven door witte cocos vezel.
Het groen van de krans verwijst naar hoop op nieuw leven.

Advent 2 2

Licht
Kom laat ons optrekken
naar de berg van de Heer
laat ons wandelen in
het licht van de Heer.

 

 

 

Derde Advent 'Bloemen in de woestijn' (Jesaja 35: 1 - 10)

Advent 3 1

De woestijn zal bloeien als een roos. Tegenwoordig vertaald als lelie.
De kleur van deze Derde Adventzondag is roze, het paars wijkt voor het licht.
De Adventskrans is een teken van overwinning.
Het groen van de takken is een verwijzing naar de hoop op nieuw leven.
De bol met mos verbeeldt de aarde.

Advent 3 3Een lelie verwijst in de bijbel
naar Onschuld en Zuiverheid.
De witte lelie wordt vaak afgebeeld
bij voorstellingen van de aankondiging
aan Maria en bij vele leerlingen.
Kronkelhazelaar verbeeldt
de weg die we gaan.

 

Advent 3 5Inkeer
Bezinning en inkeer,
afdalen tot de diepte:
een weg naar binnen.
Leer mij uw wegen kennen, Heer,
maak mij wegwijs op uw paden,
daal af met uw licht uit de hemel
tot in de duisternis van ons bestaan,
maak zacht het versteende hart,
een woestijn zal bloeien.
 
                                          Uit: 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge

Vierde Advent
Advent 4 5

Advent 4 1

Advent 4 3

 

 

 


Advent 4 2

 

 

 

40 dagen rond 'De zeven Hoofdzonden'
Schikkingen, teksten en foto's Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa

Eerste zondag 'Hebzucht' (Matteus 4: 1 - 11)

40 dagen 1e zondag aJezus wordt op de proef gesteld, maar wij ook.
De onderbroken cirkel is gemaakt van judaspenning.
40dagen 1e zondag 1Een cirkel symboliseert in de bijbel de Eeuwigheid.
Ook kent een cirkel geen eind of begin en het herinnert
ons eveneens aan volmaaktheid of overwinning.
40dagen 1e zondag 2Judaspenning ontleent zijn naam
aan het geld dat Judas kreeg als
loon voor zijn verraad.
40dagen 1e zondag 6De tarwearen herinneren ons aan Christus, het levende brood.
In de opening van de onderbroken cirkel paars/zwart pitriet.
Door de neerdalende spiraal vormt het een verbinding tussen
hemel en aarde, waarin chaos zichtbaar is.
Zeven paarse anemonen symboliseren de zeven 'Hoofdzonden'.
40dagen 1e zondag 440 dagen 1e zondag bDe stenen op de grond verwijzen
ons naar het fundament en aan de
sluitsteen voor het graf van Jezus,
die uiteindelijk wordt afgewenteld.

 

                                                                      Hebben en zijn

40 dagen 1e zondag cOp school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was de werkelijkheid, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid de andere schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken.
En daarboven langzaam worden opgericht.
                                                                   
                                                                     Ed Hoornik.
                                                                    Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge

 

 Tweede zondag 'Lusteloosheid' (1 Samuel 16: 14)

40dagen 2e zondag 1

Het paars van de tulpen is een verwijzing naar de liturgische kleur
in deze veertigdagentijd. De tulpen zijn bevestigd aan draden van schapenwol.
De bloem wordt gevoed door de bol aan de onderkant van de plant.
Een tulp verwijst in de bijbel naar het gebed, omdat de bloembladeren open naar de hemel staan.
In een van de stenen is een kaars aangebracht die aangestoken kan worden.

40 dagen 2e zondag 4

 40 dagen 2e zondag 2 40 dagen 2e zondag 3

 

 

 

 

 
In je bestaan
bevestigd zijn,
in het licht
van de Ander staan.

Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge

Derde zondag 'Woede' (Johannes 2: 13-21)
Misschien is boosheid niet altijd verkeerd. Maar dat woede, wrok en
wraakzucht
lastige emoties zijn, staat buiten kijf. Ze doen veel kwaad.

40 dagen 3e zondag 1We staan in deze veertigdagentijd elke week stil bij
een van de krachten die ons van God af kunnen houden.
De evangelielezing van deze zondag tekent een Jezus
die profetisch tekeer gaat in de tempel.

40 dagen 3e zondag 4De onderbroken cirkel van judaspenning
is een verwijzing naar geld. In gedroogde
vorm lijken de vliezen, waar de zaden aan
zitten,op zilverlingen.

 

  

40 dagen 3e zondag 3Een roos is symbool van de Liefde. Het rood van de bloem
is de liturgische kleur die ons herinnert aan vuur;
De brandende liefde en de Heilige Geest.
Maar ook als kleur van het bloed en de Liefde die zich offert.

40 dagen 3e zondag 2Doornen takken van de roos zijn een
verwijzing naar
de 'lastige' emoties
binnen dit thema.Evenals een wirwar
van
rood draad, die de heftigheid
hiervan benadrukken.

 

 

 

 

Vierde zondag 'Wellust en Gulzigheid' (2 Samuël 11: 26 - 12: 3 en Matteüs 5:27-30 en 5: 6-8)
De zones van het lichaam zijn verschillend,
het probleem is het zelfde. De rem kan er af vliegen.
40 dagen 4e zondag 17Eten, seks en andere vormen van genot kunnen een obsessie worden.
We lezen uit de Bijbel het protest van Profeet Nathan tegen Davids
begerige diefstal van de vrouw van zijn buurman.
De zoon van David wijst een weg van hongerig en
dorstig leven dat niet beschadigt en geen onheil brengt.

40 dagen 4e zondag 16Riet
Een onderbroken cirkel van riet.
Riet verwijst in de bijbel naar buigzaamheid,
maar ook naar de breekbaarheid er van.
Het geknakte riet zal hij niet breken en
de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.

 

 

 

  

40 dagen 4e zondag 4 Gloriosa
De bloem rondom de rietstengels doen ons denken aan vlammetjes, het vuur.
In de cirkel van riet, de Paradijsvogelbloem, als teken van wellust en gulzigheid.
Daarbinnen elzenproppen als teken van het donker.

40 dagen 4e zondag 240 dagen 4e zondag 1
Het kwaad zwart als de nacht
Splijt en verscheurt
De Eeuwige verzoent en bevrijdt.

 Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge 

 

Vijfde zondag 'Jaloezie en Nijd' (Genesis 4: 1 - 15 en Marcus 10: 35 - 45)

Iets willen hebben wat een ander heeft. En over nijd; een ander iets misgunnen.
Sterke emoties, die tot ongelukken kunnen leiden, zoals bij Kaïn en Abel.
Maar ook bij de leerlingen van Jezus, waarvan er twee graag een voorkeursbehandeling willen. 
Hoe gaan wij hier mee om?

40 dagen 5e zondag 740 dagen 5e zondag 6 

 

 

 

 

 

Rondom de onderbroken cirkel van riet de verbeelding van een 'weg' gemarkeerd
door blauwe distels. In de bijbel zijn distels een verwijzing naar Zonde en Lijden.
Blauw is de kleur van de hemel, Goddelijkheid, oneindigheid, onschuld en trouw.
                                                 Het wordt eveneens in verband gebracht met Maria, zij wordt ook wel de 'hemelkoningin' genoemd.
40 dagen 5e zondag 8Gele narcissen: Het geel is een aanduiding voor Licht, luister, glorie, afgunst en verraad.
Judas wordt met een gele kleur afgebeeld. De narcis herinnert ons aan Jozef en de
overwinning op het egoïsme. Soms wordt hij afgebeeld met een staf waaraan narcissen bloeien.
Een narcis lijkt door haar houding in zichzelf gekeerd. 

 40 dagen 5e zondag b

 

 

 

 

 

 

 

 

Zesde zondag 'Palmpasen': Hoogmoed/IJdelheid (Marcus 1: 1-11 en Filippenzen 2: 5-11)

40 dagen 6e zondag 6Pauwenveren rondom de onderbroken cirkel van riet.

40 dagen 6e zondag 4Pauw, trots op zijn staart.
Elk jaar verliest hij zijn staartveren.Hij krijgt ze in het voorjaar terug en
juist in deze tijd zal hij zijn staart als een grote waaier met vele ogen opsteken.
De schitterende kleuren werden beschouwd als een verwijzing naar vele deugden.
Zo'n mooi dier kon niet door de zonde bedorven zijn.

 

40 dagen 6e zondag aDe pauw werd dan ook eveneens beschouwd als een beeld van de rechtvaardige.
Hij wordt afgebeeld in Paradijsvoorstellingen. Ook verwijst de vogel in afbeeldingen
naar de opstanding. Legenden vertellen hoe de pauw zijn veren mocht houden,
maar zijn Paradijselijke zang verloor. Daarom krijst en klaagt hij.

De 'weg' verbeeldt door buxus groen.
Groen van Hoop en Leven.
Levensboom die vrucht draagt.
Leven dat de dood overwint.

40 dagen 6e zondag 2Paarse viooltjes als beeld van
ootmoed en dienstbaarheid. 

 

 

 


Witte Donderdag.

witte donderdag 2018 1Leven:
als graankorrels
je verbinden met de aarde.
openbreken,
als kleine bloemen
uit een bol.

witte donderdag 5Een weg gaan
van ondergaan,
groeien, vrucht dragen,
met aren rijk beladen.
Vermalen tot meel,
om brood te worden,
gebroken, gedeeld.
De tafel wacht.

 

 


witte donderdag 4Tulpen met matzes.

Breken en delen
krijgen de smaak
van leven.
Dienen:
Voedsel worden
Voor velen.

 

 

 

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag aIn de opening van de onderbroken cirkel van riet een 'boom'.

Boom
Beeld van leven
en Goddelijke
openbaring:

Goede Vrijdag 7.........daarbij was ook
de boom van het leven
middenin de tuin en
de boom van de kennis
van goed en kwaad.
Genesis 2: 9

 Goede Vrijdag 5

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 4Bij de stenen

Je wereld,
je leven,
een woestijn:
verlaten, kil,
eenzaam,
levenloos.
Pijn om verlies,
lijden
om je heen,
Kwaad splijt,
dood doorkruist
je zijn.

Goede Vrijdag 2

Windstilte fluistert:
Ik ben er voor jou,
Jij mag er zijn,
Ik draag jou
zoals jij mij. 

 

 

 

 

 

 

Stille zaterdag
stille zaterdag 1Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jou kijkend kind.
paaskaarsLicht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Tekst; Huub Oosterhuis.

 

 

 


Pasen!
Het gaffelkruis is een kruisvorm die in levende bomen,
met name in essen heel herkenbaar is.
40 dagen pasen 1Deze kruisvorm herinnert aan nieuw leven en is vaak
terug te vinden op de kazuivels van priesters.
Het kruis is opgebouwd uit snoeihout van de druif.
40 dagen pasen 6

 

 

 

 

 

 

 

40 dagen pasen 4Hedera/klimop omvat het geheel,
het verwijst naar trouw en
onsterfelijkheid: altijd groen,
klimt naar het licht en hecht zich.      
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Kleine narcissen, waarin het nieuwe leven zichtbaar wordt.                                                                                                40 dagen pasen 5

Barmhartigheid
bevrijdt uit lijden.

Licht breekt het duister,
leven bloeit:
het kruis wordt levensboom,
de aarde kleurt groen.

Armen strekken zich uit
In een lofzang
en juichen.

Pasen:
Opstaan in het donker,
gericht worden naar het
licht, leven!
                                                                                                                                                    Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge

 

 

'Met open handen'
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob


Eerste zondag 40-dagen tijd (Marcus 1: 12-15)

1ezondag 1
Met open handen gaat Jezus de woestijn in. De oude verweerde tak is een verwijzing naar de open handen van Jezus. In de "hand" een vetplant die de ontberingen van de woestijn verbeeldt. De hand is omringd door dor varenblad, evenals de stam. Liturgisch gezien, staat een varen voor nederigheid, omdat ze meestal in de schaduw van grote bomen groeien. De steen waar het geheel op rust is het Fundament.

1ezondag 2

  

 

 

 

  


Tweede zondag 40-dagen tijd (Marcus 9: 2-10 en 8: 27-33)

  2e zondag 1
De verheerlijking op de berg. De 'wolk' in de open hand, waarin hyacinten zijn verwerkt, verwijzen liturgisch gezien naar Hemels verlangen en Vrede. De kleur wit is de vertolking van Vreugde, feest, waarheid en reinheid. Het stuk steen, vanwaar het geheel oprijst, verbeeldt de berg uit het bijbel gedeelte van Marcus. De berg een plek waar de aarde de hemel raakt, een plaats van Goddelijke openbaring.

2ezondag1

 

 

Uit het dal omhoog,
de berg op, de hemel nabij.
In kristalhelder licht
verbonden met verleden en heden
een nieuwe toekomst tegemoet.

Uit "Bloemen geven zin" van Tini Brugge

 

Derde zondag 40-dagen tijd (Johannes 2: 13-22) Handel of bidden?
'Huis van God, moet Huis van gebed zijn' 
3e zondag 1
Gevouwen handen: In en rondom de holte van de verweerde tak die een hand verbeeldt, clematus ranken, die onze zoektocht benadrukt. Daartussen judaspenningen, als zilverlingen, die verwijzen naar de macht van het geld. De tulpen herinneren ons aan het gebed, onze innerlijke wereld. De kleur paars staat liturgisch gezien voor Heilig, Goddelijk, Koninklijk. Het wol rondom de stander en het paars van de tulpen is een verwijzing hiernaar.

3e zondag 2

 

 

 

 

 

Vierde zondag van de veertigdagentijd (Johannes 6: 4-15) Handen die delen
'Vijf broden en twee vissen'

4e zondag 1In de kom van de "hand" een polletje gras. In de bijbel staat gras o.a. symbool als een belangrijke voedingsbron voor de kudde. Het brood is een teken van voedsel en leven, Jezus is zelf het levende brood.Boven op het brood de verbeelding van een vis. De letters van het Griekse woord vis; Ichtus, zijn de beginletters van de woorden van een korte geloofsbelijdenis: Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser. De "stam" waar de open hand op rust, is gemaakt van èèn jarig hout van de wilg. Een wilg verwijst in de bijbel naar nieuw leven. Manden worden vaak gevlochten van wilgen tenen.

4e zondag 2

 

 

 

 

 

 
Vijfde zondag in de veertigdagen tijd (Jeremia 31: 31 - 34 en Johannes 12: 20 - 33) Zaaiende handen
 
5e zondag 1
De krans in de "hand" in de vorm van een tak, is gemaakt van tarwe aren. De cyclus van de graankorrel is een beeld van het leven van Jezus. Een cirkel verwijst naar God en symboliseert tevens eeuwigheid en volmaaktheid. Aan een cirkel is geen begin en geen einde. Het stro van de korenaren heb ik gebruikt voor de stam.

5e zondag 2

 

 

 

 

  


Zesde zondag in de veertigdagen tijd (Marcus 11: 1 - 11) Palmzondag. 
 
 
 6e zondag
De intocht in Jeruzalem wordt met 'open armen ontvangen'. Mensen zwaaien Jezus toe en roepen Hosanna. Vanuit de basis gedachte van de open hand, het gaffelkruis, verbeelding van de open armen. De tak is bekleed met buxus, ook wel palmboompje genoemd, het verwijst naar de overwinning van het leven.

  6e zondag 3

 

 

 

 

 

 

 
Witte Donderdag 

DSC05543De verbeelding van de druivenstronk met tulpen en korenaren verwijst naar de dienende taak van Jezus. In de maaltijdviering wordt dit herdacht. Het getal negen zegt ons dat de tijd vol is. De negen tulpen herinneren ons hieraan. Jezus stierf op het negende uur. Negen maanden draagt een vrouw een kind.

Voetwassing: 
Bij de voetwassing staat het dienen eveneens centraal. Jezus zegt: Ik ben er niet om gediend te worden, maar om anderen te dienen.Je wast hen de voeten.

DSC05546
Viooltjes, klein en nederig, 

stralen stil
een geest van dienstbaarheid
en saamhorigheid
die hemel en aarde verbindt
als water, wijn en brood.

 

Goede Vrijdag
Het lijden staat centraal. Bij de schikking met judaspenning, ranonkels en rozenblaadjes:

DSC05530                Tranen
                Uit een gebroken hart
                kleuren de aarde rood: 
                een bloedakker
                tussen zilverlingen. 

DSC05531Als dauwdruppels
van rozenblad
bloeit liefde op, en heelt.
Rode ranonkels getuigen.

Uit: Bloemen in beeld, van Tini Brugge.

 
De rode kleur herinnert ons enerzijds aan bloed en strijd, maar verwijst ook naar het warme Hart, de Liefde, het Vuur en daarmee naar Pinksteren, de kleuren van de Geest.

 

Stille Zaterdag

DSC05554In en rondom de "open hand" bloesemtakken, als teken van Nieuw Leven.

DSC05547

 

 

 

 

 

Pasen
Rondom de nieuwe Paaskaars een bloementuin, met blauwe druifjes en narcissen.

DSC05567Licht breekt
het duister:
begin van leven
-ongekend,
zichtbaar-
wordt ingeluid.

DSC05581Narcissen,
paastrompetten,
doorbreken
de doodse stilte
en juichen.