Bij de schikkingen 40-dagentijd 2019


40 dagen 2019 rond 'Een nieuw begin' 
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob
(Sommige foto's vergroten bij het aanklikken van de foto)

Eerste zondag: 'Een nieuw begin: Kiezen' (Lucas 4: 1-13)
In de woestijn moet Jezus kiezen.
Kiest hij voor wat de duivel hem vertelt, of voor wat God van hem vraagt? 

zondag 1 4aHet vierkant van hout is een verwijzing naar de aarde.
Aarde: Leven en vruchtbaarheid.
Uit de aarde komt alle leven.
De mens is geschapen uit het stof van de aarde (Genesis 2: 7)

Tuin om in te leven.
Een tuin wordt beschouwd als een in cultuur gebracht stuk grond.
Met een hof wordt een omsloten tuin bedoeld.
Hof van Eden (het Paradijs)

In het tweede scheppingsverhaal wordt verteld dat de Eeuwige de Hof van Eden plantte als een woonplaats voor mensen.
De Hof van Eden is het visioen van de toekomst: zo is het bedoeld en daarheen zijn wij op weg.
Paradijs het codewoord voor rijk van heelheid, vrede en geluk.

                     Er zijn daar oeroude tuinen
                     waar je in wieden en plukken mag
                     Je hoeft er niet heen, maar je mag
                     Maar je mag niet alleen.

                     Tekst: Huub Oosterhuis.
                     Uit: Het lied van de grote reis.
                     “Hij brengt mij in een oase van groen” ( Psalm 23 ) 

zondag 1 5bIn de buitenste rand van 'De Tuin'
grijze korstmos als verwijzing naar onthechting

zondag 1 0bOvergang tussen zwart van de dood en
het wit van het hemels licht.
Een kleur die door religieuzen wordt gedragen.

 

 

Het paars herinnert aan de ingetogenheid van de Veertigdagentijd.

 

Tweede zondag: 'Een nieuw begin: wakker worden'
Twee bijbelverhalen: Koningen 19: 8-15a over Elia in de grot en
Lucas 9: 28-36 over Jezus die met zijn leerlingen een berg beklimt
Een grot en een berg- hoogst symbolisch ook voor ons leven:
duister en licht, inkeer en vreugde. Veertigdagentijd en Pasen.

zondag 2 10aOp het vierkant wat de aarde verbeeldt,
een verwijzing naar de “berg”,
plaats van goddelijke openbaring – de aarde raakt de hemel.
In de bijbel wordt de betekenis van Jezus op de berg bevestigd.
De wolk van grijs plantenmateriaal boven
op de berg is een verwijzing hiernaar.

Liefde
Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen (Psalm106: 1-2)
Mozes, Elia, Jezus, op de berg bijeen.
De liefde van de Eeuwige kent geen begrenzing van tijd en plaats.

 zondag 2 7eIn de “tuin” een groene aanvulling van mos
naast de korstmos van de eerste zondag.
Het groen herinnert ons aan de kleur van
het gras in de lente, een teken van
hoop, groei, leven en toekomst.
zondag 2 7b

 

 

 

 

 

Derde zondag: 'Een nieuw begin: Geduld / Ongeduld' 

 3e zondag 5b

 

 

 

 

 

  

Lucas 13: 1-9

3e zondag 1bDe eigenaar van een vijgenboom heeft geduld,
misschien zal de boom volgend jaar vruchten geven.
De vijgenboom verwijst in de bijbel naar Zegen,
vruchtbaarheid: ze wordt genoemd als een van
de zegeningen in het beloofde land (Deuternomium 8: 8)

3e zondag 4b
Iedereen zal onder zijn wingerd zitten of
onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt.

De vele zaden zijn een beeld van zijn vruchtbaarheid.
De vijg was een belangrijke voedselbron.


3e zondag 4a

Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand,
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.

Uit: Aarden in geloof
Van: Tini Brugge.

 

Vierde zondag 'Een nieuw begin: vergeven'
Lucas 15: 11-22.
De gelijkenis van de verloren zoon.

4e zondag 24De Latijnse naam van deze vierde zondag is 'Laetare'
Op deze dag breekt het licht door en verandert
de liturgische kleur paars even in het rose.

4e zondag JS 6bLaetare
Je verheugen
als leven zich toont
in wat verloren was
als het gevonden wordt  


Onderaan de 'berg' een verwilderde tuin als
verwijzing naar het leven van de verloren zoon.
Boven op de 'berg' twee rode rozen die ons
herinneren aan de vergevende Liefde van
de vader ten opzichte van zijn zoon.

                                                                               

                                                                                De stengels van de rozen zijn omgeven door
                                                                                groene hedera als teken van trouw en onsterfelijkheid. 

4e zondag JS 3a 4e zondag 25b4e zondag JS 2a

  

 

 

5e zondag: Een nieuw begin: 'Genoeg voor iedereen'
Bijbelgedeelte Mattheus 14: 13-21.
De eerste wonderbare spijziging
5e zondag 1a

5e zondag 1bBrood: Leven, offer. In het Oude testament is
brood een van de offergaven voor God.
In de tempel wordt een aparte plaats
voor toonbroden ingericht.
In het Nieuwe Testament verwijst brood
naar Jezus als het levende en gebroken brood.
Gerstebroden werden door arme mensen gegeten.

5e zondag 1cVis: Beeld van Jezus; het Griekse woord voor
vis ICHTHUS is de afkorting van een een korte
geloofsbelijdenis (Jezus Christus Gods Zoon en Verlosser)In het vierkant, blauw geverfde cocosvezel als verwijzing naar het water.

5e zondag 2aGeroepen

Levend
onder een hemel van vrede
aan de navelstreng van het Woord
een begin van gehoor

niet langer doof, denkend:
een stolp van zwijgen
is wat omringt

maar weten: ik ben geroepen
ik beweeg in de huid van mijn naam
ik kom tot mijzelf

een gehoorleven
met overal kleine aanzetten tot handen
o God –
met een stem

Uit: Een werkplaats van leven.
Van: Inge Lievaart.

 

Zesde zondag Palmpasen (de Latijnse naam voor deze zondag is Palmarum- Palmen)
Lucas: 29-40 'Juichen' De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnen komt rijden

6e zondag 2aDe “berg” is bekleed met het groen van de buxus.
Deze verwijst naar overwinning en hoop.
Op de graven van Christenen is vaak een palmblad
afgebeeld als verwijzing naar opstanding.

6e zondag 2cIn het vierkant steen/rots
die ons herinnert aan het
beeld van Jezus zelf als steen,
die tot hoeksteen wordt. Het broodhaantje boven op de berg staat
symbool voor de verloochening van Jezus door Petrus.

 6e zondag 1aOverwinnen en loslaten,

leven en sterven
verbinden
Weten
dat in lijden
door liefde verzoend
nieuw leven
groen ontluikt.

Uit: Bloemen in beeld
Van: Tini Brugge

 

 

Witte Donderdag (Torenkerk)

witte donderdag 3awitte donderdag 2awitte donderdag 1awitte donderdag 4a

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag