Verbeelding Ik ben1Zondag 9 maart 'Ik Ben het levende water'
Wie geeft het levende water? Jezus is hierover in gesprek met een vrouw bij een bron. Over water dus. Gewoon water om te overleven. Maar ook weten hoe het leven geleefd zou moeten worden. Leven volgens de bedoeling van de Schepper. Leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Leven met kernbegrippen als liefde, vrede en gerechtigheid. Beide soorten water zijn nodig.
Het Christusbeeld in Rio de Janeiro verbeeldt Jezus met uitgestrekte armen, als het ware de aarde en de mensheid omarmend. Over de foto van dat beeld staan in allerlei talen de woorden "Ik ben.." Hij is het niet alleen voor ons, hier in Nederland, maar wil het zijn voor alle mensen van de wereld.
Links- en rechtsonder foto's van water dat uitgedeeld wordt aan mensen die dat dringend nodig hebben. Daarboven, rechts, de mensen op het Maidanplein die misschien geen dorst hebben, maar wel dorsten naar recht en gerechtigheid, vrede en vrijheid. In het midden zijn foto's verwerkt van oude mensen uit Korea die elkaar na jaren even mogen ontmoeten en de familiehereniging mogen vieren. Even het levende water van de hereniging en het gevoel van familie mogen meemaken. Over alles heen ligt een foto van regendruppels op het raam. Een raam met scheuren en barsten omdat deze wereld toch een gebroken wereld is. Het licht van de zon is een verwijzing naar het licht der wereld.
Jan Groothof 

Zondag 16 maart 'Ik Ben het brood des levens'
verbeelding broodDeze verbeelding is uitsluitend opgebouwd uit foto's. Centraal staat weer het Christusbeeld, beschreven met IK BEN is allerlei talen. De achtergrond is duidelijk brood. Brood als voedsel om te kunnen overleven. Daarover gaat ook de foto onderaan. Een foto uit dagblad Trouw over voedseluitdeling door de Verenigde Naties in Jarmoek, een Palestijns vluchtelingenkamp ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. Brood als voedsel om te kunnen overleven, maar er is ook brood om te breken en uit te delen. De foto erboven laat dat zien. Als Jezus zegt dat Hij het brood des levens is dan moet dat brood gedeeld worden. Dan wordt het een symbool van leven zoals het bedoeld is met kernwaarden als vrede, recht en vrijheid, barmhartigheid en medeleven.
Jan Groothof

Zondag 23 maart 'Ik Ben de deur'
verbeelding derde
Overal om ons heen zijn deuren. Kijk buiten om je heen in het dorp of stad of je ziet deuren. Meestal zijn die deuren gesloten. Zo ook op deze verbeelding. Deuren in allerlei soorten en maten. Grote, kleine, mooie, sjieke, gewone, bijzondere, allemaal deuren. Deuren die insluiten of buiten sluiten. Het mooie van deuren is, dat ze dicht kunnen maar ook open. Het Christusbeeld staat voor een open transparante deur. Hij is het zelf. Via hem mag je binnenkomen. Je bent welkom zoals je bent. Je mag in- en uitgaan. Iedereen mag daar gebruik van maken. Op de verbeelding is nog een open deur. Voorzichtig wordt om het hoekje gekeken. Zijn we wel welkom? Mogen we wel naar binnen? Moeten wij ook niet een deur zijn die openstaat voor de ander? In navolging van Jezus die van zichzelf zegt dat de deur is?
Jan Groothof

Zondag 30 maart 'Ik Ben De Weg'
vijfdeVoor veel mensen is het leven (soms of altijd) een doolhof, waarin het moeilijk is om de weg te vinden. Hoe maak je de goede keuzes, welke kant moet je op, wat is goed en wat juist niet? Je kunt in het leven en in jezelf verdwalen. Dan zegt Jezus: IK BEN DE WEG! Dat betekent niet dat de Jezus een soort navigatiesysteem is die je wel even vertelt waar je langs moet. Hij kan wel een inspiratiebron zijn die je de weg wijst en zegt dat Hij met je mee gaat. Je moet zelf kiezen, maar Hij is wel de gids die je de weg in het leven wijst zoals God dat heeft bedoeld.
Jan Groothof

Zondag 13 april 'Ik Ben het Licht der Wereld'
Ik ben het lichtIn het donker de weg door het leven vinden blijft moeilijk. Als het licht wordt is alles anders. Dan verlies je angsten, onzekerheid, je kunt zien waar je bent en veel van wat verborgen was, komt aan het licht. Je weg vinden wordt een stuk eenvoudiger. Zoals de opkomende zon de aarde en de mensheid verlicht, zo is Christus het licht voor deze wereld.
Jan Groothof


Zondag 20 april Pasen 'Ik ben de Opstanding'

Ik ben de opstandingMet Pasen breekt de aarde open. Het graf kan Hem niet vasthouden. Hij is sterker dan de dood. Rechts ,op de achtergrond, staan nog de kruisen op Golgotha. De mensfiguren op de voorgrond staan voor de mensheid die het maar moeilijk kan geloven dat het leven sterker is dan de dood en dat Jezus is opgestaan. Dat er een nieuw begin mogelijk is.
Jan Groothof