40 Dagen 2023 -  'Wie? wat? waar!'
Schikkingen, teksten en foto's: Jeannet Slob

kanselkleed paars
De Liturgische kleur is paars.

Eerste zondag 'Hij is toch die timmerman?
Lezing Marcus 6: 1 - 6   

Eerste zondag 40dagen 2023 1

De symbolische schikking 
verbeeldt een oog,

als verwijzing naar
het zien, kijken, open ogen.

Takken van wilgenkatjes 
herinneren ons aan
nieuw leven, evangelie: 
door zijn groeisnelheid. 

 

Eerste zondag 40dagen 2023 4

Paarse bloemetjes van de hyacint
benadrukken het paars van de Veertigdagentijd.

Eerste zondag 40dagen 2023 3Daarnaast voor vrede 
en hemels verlangen 
vanwege de geur en
oorspronkelijke blauwe kleur.

 

 

 

Eerste zondag 40dagen 2023 2

Oculi; Open ogen.

Zien, kijken, gezien worden.
Wie ben jij
Geworden?
“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als hij mij is.
zo vreemd
blijft hij mij,
ik volg Hem
Maar volgen kan ik Hem niet

 

Tweede zondag: Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen?
Lezingen: xodus 14: 5 - 18 en Marcus 4: 35 - 41

2e zondag 40dagen 2023 1Snoeihout van de wilg vormt
de basis van de schikking. 

Grijs cocosvezel, verbeeldt het water.
De kleur grijs is een verwijzing
naar onthechting.
Overgang tussen
het zwart van de dood
en het wit van het hemels licht.

2e zondag 40dagen 2023 2

Lied: Wie omringt je nog met liefde.
Wie kan alle sterren tellen,
wie van ons reikt tot de zon,
wie verstaat de roep van vogels
of het ruisen van de zee?
Wie van ons kan zich bewegen
Op de vleugels van de wind?

Uit; Verbeeld Geheim.Kunst en religie in de Michaëlskerk.

 


Derde zondag 'Wie is Hij dat Hij de zonden van de mensen vergeeft?' 

Lezingen: Lucas 7: 36-50.en Exodus 34: 1-10.

3e zondag 40dagen 2023 2Wilgentakken vormen de basis van de schikking. 
De takken zijn halverwege samen gebonden,
dat doet denken aan het lange haar van
de vrouw waarmee ze de voeten van Jezus wast.

Vanuit het binnenste van de verbeelding
zijn pampas pluimen aangebracht, die
de nadruk leggen op het goede in elk mens.

3e zondag 40dagen 2023 4

 

Witte bloemen benadrukken
deze reinheid.

Drie witte rozen herinneren ons
aan Geloof, Hoop en Liefde.

 

 

 

  

3e zondag 40dagen 2023 3


In je bestaan

bevestigd zijn
in het licht
Van de Ander staan
en stralen
stralend wit.

Uit: 'Bloemen in beeld'
van: Tiny Brugge.

 

 

 

 

Vierde zondag 'Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt'
In deze viering bevestiging van ambtsdrager en introductie pastoraal medewerker. 
De liturgische kleur is rood. 
Lezingen: Exodus 16: 1-5 en Johannes 6: 2-15 en 30-35.

4e zondag 40dagen 2023 4

Het brood des levens
Een gerstebrood
is omgeven

door korenaren,
in een verticale lijn,
als verbinding
tussen
hemel en aarde. 
 

 

  


4e zondag 40dagen 2023 3Vele korrels

vermalen
tot meel
worden brood
van leven.
Geloofd zijt Gij
om dit geschenk
uit de aarde,
4e zondag 40dagen 2023 2

brood
dat U ons

aanbiedt
en samenbindt:
voedsel
voor ziel en lijf.
Uit: 'Hemelse spijzen 'van: Tini Brugge en Gert Vos.

4e zondag 40dagen 2023 1

Zeven vaasjes met rode bloemen.

Het getal zeven staat voor
de zeven werken van barmhartigheid.

De kleur rood is een verwijzing
naar Liefde en de Heilige Geest.

4e zondag 40dagen 2023 7Een tulp herinnert ons,
door de stand
van de bloembladeren,
aan het gebed.

 

 

 

 

 


Vijfde zondag ; Wie zeggen de mensen dat ik ben?'
Lezingen: Mattheüs 16: 13-17, Johannes 11: 1-27 en 28-54. 

5e zondag 40dagen 2023 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 5e zondag 40dagen 2023 1De cirkel van kronkelhazelaar takken,
symboliseert het leven,
zonder begin en eind.

5e zondag 40dagen 2023 2Gedroogde strobloemen en grassen
herinneren ons aan het aardse leven.

Roze tulpen in de knop,
een verwijzing naar het leven.


5e zondag 40dagen 2023 3
5e zondag 40dagen 2023 5Knop.
Levenskracht
breekt door.

Gebroken.
leven
krijgt ruimte.

Uit: 'Bloemen geven zin'
van Tiny Brugge.

 

 

 

 

Zesde zondag, Palmpasen: 'Wie is hij dat, dat Hij als een Koning Jeruzalem binnenrijdt? Een koning op een ezel?'
Lezingen: Mattheüs 21: 1-11 en Zacharia 9: 9-10

6e zondag 40dagen 2023 1Een boog van Hoop, 
met groene takjes van de buxus.
Als verwijzing naar de Overwinning 
van het leven.

6e zondag 40dagen 2023 2Daarnaast zwarte elzenproppen en stenen,
als verwijzing naar de weg
die Jezus moet gaan. 

 

 

 

6e zondag 40dagen 2023 3

 

Palmzondag
De stad intrekken
de dood tegemoet
Getuigen van leven
en gerechtigheid
Recht staan
als een palmboom
en leven vieren
met groene takken.

Uit: 'Bloemen geven zin' van: Tiny Brugge.

6e zondag 40dagen 2023 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag (Torenkerk)

Witte Donderdag 2023 1

 

Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlngen
Zonde 

Witte Donderdag 2023 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag 2023 4

 Witte Donderdag 2023 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag (Centrumkerk)

Goede Vrijdag 2023 1

Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons  .

Goede Vrijdag 2023 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 2023 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille Zaterdag (Torenkerk)

Paaskaars 2023 2De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken
en de kerk binnen gebracht. 
Het herinnert ons aan het Eeuwige Licht. 

Paaskaars 2023

 

 

 

 

 

 

 

 


Stille Zaterdag 2023 1

In de kerk
een houten kruis,
met daarop
een wit
linnen doek
gedrapeerd,
als verwijzing
naar Pasen.

Een kruis,
het teken van
lijden en opstanding
van Jezus.
Het wordt ook gezien
als verbinding
tussen
hemel en aarde.
 

Stille Zaterdag 2023 2Korenaren op
de avondmaalstafel.
De cyclus van
de graankorrel
is een beeld van
het leven van Jezus. 

Stille Zaterdag 2023 3Barmhartigheid
bevrijdt uit lijden.
Licht breekt het duister,
leven bloeit:
het kruis wordt levensboom.
de aarde kleurt groen.
Uit: 'Bloemen in beeld' 
Van: Tiny Brugge.

 

Pasen 'Hij is opgestaan, het is echt waar' (afsluiting van het project Wie? Wat? Waar?)
kanselkleed wit
De Liturgische kleur is wit,
als teken van nieuw leven.
Lezingen: Genesis 28: 10-22.en Lucas 24: 13-35.

 

 

 

Het verhaal van Gods liefde gaat door, zelfs als het menselijkerwijs onmogelijk lijkt.

 Pasen 2023 4a

Twee mannen gaan weg
uit Jeruzalem naar Emmaüs.
De vrouwen hebben hen
versteld doen staan.
Ze zeiden dat Jezus niet
dood is, maar leeft.
Dan komt een vreemde
bij hen lopen en legt alles uit.
En wanneer Hij
het brood breekt, zien ze het.

Pasen 2023 1aDe krans van hazelaartak
is bekleed met groene buxes
en witte bloemen,
als teken van vreugde
en nieuw leven. 

 

 

 

Pasen 2023 2a

Leven breekt door
de dood,
met witte bloemen van geloof
en groene levenskracht.
Uit: 'Bloemen in beeld'.van; Tini Brugge.

Pasen 2023 3a