Schikkingen en teksten: Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa en Jeannet Slob
(de foto's vergroot): >>>>>

Eerste zondag: 'Vertrouwen'
Welke weg gaan we? Het boek Ruth staat centraal.

40dagen 2017 1e zondag 1De veertigdagentijd voor Pasen worden vasten of lijdentijd genoemd.
Het is een tijd om stil te staan bij leed, dichtbij of veraf.
Deze tijd kun je ook bepalen bij je zelf, je eigen levensweg.
De keuzes die je kunt maken, de ruimte die je wilt scheppen voor de ander.
Snoeien is nodig om nieuw leven ruimte te geven.

Een mens te zijn
op aarde
op zoek naar
wat het houdt,
niet vergankelijk is.

 

 

 

40dagen 2017 1e zondag 4Het vierkant verbeeldt de aarde.
Vier is het getal van de aarde met haar vier elementen: lucht, vuur, water en aarde en de vier windstreken: noord, oost, zuid en west.
Vanuit de hoeken van het vierkant, takken van de meidoorn die de mens verbeelden.
De mens die onderweg is.
Het zand verbeeldt de weg en de woestijn.
De Israëlieten trokken veertig jaar door de woestijn.


40dagen 2017 1e zondag 3Jezus bleef veertig dagen in de woestijn en vastte.
Stapstenen in het zand.
Een steen staat in de bijbel voor Duurzaamheid.
De Tien Geboden zijn op stenen platen geschreven.
Stenen hebben hun eigen gewicht en kunnen spreken als de leerlingen zwijgen.

 

 


Tweede zondag: 'Veranderen'

"Ontmoet je schaduw" naar Mt 16: 13-23.

40dagen 2017 2e zondag 2In deze dienst staat de belijdenis en verloochening van Petrus centraal.
Jezus zegt tegen Petrus dat hij de rots is waarop hij zijn kerk zal bouwen.
De stapstenen van de vorige week zijn verzameld in het centrum, en
herinneren ons op deze manier aan die belofte.

De takken van de meidoorn verbeelden bomen partijen die je aantreft op de eilanden.
Gevormd door de vele stormen, zon en regen.
Ze doen denken aan mensen die onderweg zijn en schuil zoeken bij elkaar.

 
Het vierkant verbeeldt de aarde met haar vier elementen: 40dagen 2017 2e zondag 1
lucht, vuur, water en aarde
Zand verwijst ons naar de woestijn,
waar Jezus veertig dagen verbleef en vastte.

 

 

 

 

Derde zondag: 'Laat je helpen'
Beter worden aar Mt 12 15b-26.

40dagen 2017 3e zondag 2De stenen in het hart van het vierkant dat de aarde verbeeldt,
verwijzen naar Petrus, waarin Jezus zegt dat hij de rots is waarop
hij zijn kerk zal bouwen.
Het riet wil ons herinneren aan de lijdende mens.
In het bijbelboek Jesaja (42: 3) wordt gezegd dat de rechtvaardige
het geknakte riet niet zal breken.

40dagen 2017 3e zondag 1

 

Vierde zondag: 'Niet heersen maar dienen'
naar Matteus 20: 17-28

40dagen 2017 4e zondag 1Weest blij. Leatare.
Je verheugen,
Als leven zich toont
In wat verloren was
Als het gevonden wordt.

40dagen 2017 4e zondag 2De kleur van deze zondag is roze. Op deze dag breekt het licht door en verandert het paars even in roze.
Roze tulpen in het kruis van zand wat de woestijn en de weg verbeeldt.
De tulp symboliseert het gebed door de open staande bloembladeren
die naar de hemel gericht zijn.
40dagen 2017 4e zondag 3De ondergrond staat voor de aarde.
Uit de aarde komt alle leven voort.
In elke hoek een bomenpartij die doet denken
aan de mens die onderweg is.  

 

Vijfde zondag: 'Zien'
naar Lucas 18: 18 - 35

40dagen 2017 5e zondag 3Jezus heeft twaalf Leerlingen, deze worden verbeeld door twaalf witte
gerbera's in het kruis van zand.
Het oog van de bloem is een verwijzing naar het zien, dat in deze dienst centraal staat.
Het zien wordt versluierd door de tule .
De witte kleur van de gerbera herinnert ons aan de waarheid en reinheid.
Het is de kleur van sneeuw die ongereptheid en zuiverheid oproept.


40dagen 2017 5e zondag 1

Kijken en niet zien,
versluierd door onwil, niet willen geloven,
tastend herkennen,
leven
in lijden en dood.

Uit: 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge. 

40dagen 2017 5e zondag 4

 

 

 

 

 

 

 

Zesde zondag 'Palmpasen'

40dagen 2017 6e zondag 1

Palmzondag
De stad uittrekken
De dood tegemoet
Getuigen van leven
En gerechtigheid
Recht staan
Als een palmboom
En leven vieren
Met groene takken


In de kruisvorm van zand groene buxus takjes.
Buxus is in veel kloostertuinen te vinden, vaak ook
bij de begraafplaats, als teken van overwinning.
Het groen is een verwijzing naar het nieuwe leven,
uitgebroken uit de banden van de dood.

40dagen 2017 6e zondag 4In de deur/poort een kruis
met buxus takjes.
Een deur symboliseert
in de bijbel
de overgang
tussen
binnen en buiten,
hemel en aarde,
goed en kwaad.

 40dagen 2017 6e zondag 5

 

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag (Torenkerk)

Lezing Psalm 23
Mattheus 26: 1-2 Mattheus: 20-29 Mattheus: 30-35

witte donderdag 2017 3Jezus heeft zich totaal gegeven. Dit wordt uitgedrukt door het transparant hart van gedroogde skeletbladeren. Zijn dienende rol wordt opgeroepen door gebruik van viooltjes, symbool voor eenvoud. De hedera symboliseert de trouw en onsterfelijkheid. Altijd groen, het klimt naar het licht en hecht zich. De oliekannetjes verwijzen naar het laatste Witte donderdag 2017 1avondmaal van Jezus met zijn leerlingen, en hoe hij volgens sommige evangelisten vlak ervoor gezalfd is door een vrouw. Olie staat in de bijbel voor heil, kracht, eerbewijs; met olie worden koningen, priesters en aan God toegewijde mensen gezalfd. In de bijbel wordt met olie olijfolie bedoeld. Als teken van eerbewijs ontvangt Jezus kostbare nardusolie, maar ook de zalving met het oog op zijn begrafenis. Het witte doek herinnert ons aan witte donderdag.

 witte donderdag 2017 2

 

 

 

 

 

Pasen:  'De zon is aangestoken'
Lezingen Jesaja 51: 9-11 Matteus 27: 62-28-15.

Pasen 2017 2

 

 

Pasen 2017 3

 

 

 

 

 

                                             De narcis in het kruis dat de woestijn verbeeldt, 
                                             draagt de volksnamen paaslelie, paastrompet.
                                             De uitdrukking van 'narcissen en brood leven' 
                                             betekent geestelijk en lichamelijk welzijn

Pasen 2017 4De zon van zijdevloei en oranje skeletblad staat voor Leven en Liefde.
De kleur rood verwijst naar het vuur van de brandende liefde en Heilige Geest.
De zon vertegenwoordigt in de bijbel het Licht van de Allerhoogste.
Het bladgoud op de zon verwijst naar Goddelijkheid.
Op afbeeldingen krijgen aan God toegewijde mensen zoals heiligen
een goudkleurige stralenkrans of aureool (nimbus) rond hun hoofd.

Pasen 2017 1Opstanding
Leven vanuit de diepte
Verborgen in de duisternis
Weerstaat leven de dood
En treedt het aan het licht.