Schikkingen rond 'Ik Ben', gemaakt door Jeannet Slob

Eerste zondag 40-dagentijd 'Ik ben het Levende Water'
eerste
De tak in het midden van de schikking verbeeldt de "IK BEN" figuur. Aan de voet hiervan een witte roos als teken van Liefde en Zuiverheid. Rondom blauwe anemonen, die het water vertolken. Volgens overlevering worden anemonen ook wel de lelie van het veld genoemd. Het dorre materiaal is een verwijzing naar de dorheid in ons bestaan.

 

 

 

 Tweede zondag 40-dagentijd 'Ik ben het brood dat leven geeft'

tweede

Centraal in de schikking, het houten 'IK BEN' figuur, de rode draad in deze veertig dagen tijd, die bij wijze van spreken oprijst uit het gebroken gerstebrood, als teken van het levende brood.Gerst is een van de zeven zegeningen van het beloofde land, het is een maand eerder rijp dan tarwe. Daarom werd gerst gebruikt bij de offerande op het Pesachfeest en werden de eerste graanschoven geofferd op het Wekenfeest. Gerst werd minder gewaardeerd dan tarwe. Gerstebroden werden door arme mensen gegeten. De transparante vorm van gevlochten clematis, rondom het brood, verbeeldt Jezus als schip. Het omgeeft het brood en de figuur op een beschermende manier.

Derde zondag 40-dagentijd 'Ik ben de deur'

derdeIn de bijbel is de deur, poort, het symbool van de overgang tussen binnen en buiten, hemel en aarde, goed en kwaad. De deur is een beeld van het Woord van de Eeuwige, ofwel de toegang naar het goede leven, en het wordt verbonden met het beeld van de Goede Herder. De boog van groene klimop verwijst hiernaar, het klimt naar het licht en hecht zich. Het herinnert ons aan de trouw en onsterfelijkheid. Evenals de regenboog die het teken is tussen het verbond tussen God en de aarde. Om ons hieraan te herinneren is de "Ik ben" figuur onder de boog omgeven door vergeet me nietjes.

Vierde zondag 40-dagentijd 'Ik ben de weg'
vierde zondag 40 dagen geheelRoze is de liturgische kleur voor de 4e zondag in de veertigdagentijd. Leatare: Verheug U. Op deze zondag breekt het licht van het komende feest reeds in de lezingen door en verandert het paars even in roze. Deze kleur komt terug in DE WEG, die verbeeld is. Door het dorre hout zijn bloesemtakken van de Prunis gevlochten. Op DE WEG de "Ik ben" figuur. vierde zondag 40 dagen deel
Het geheel staat in een schaal van Wim de Boer, die van de zelfde klei is gemaakt als het doopvont. Klei/aardewerk, staat symbool voor de Schepper en het geschapene.

 Vijfde zondag 40-dagentijd 'Mozes en de brandende braambos'

vijfde zondag verbeeldingVuur is in de Bijbel een verwijzing naar Goddelijke aanwezigheid.
Ook bij de roeping van Mozes is er vuur in de doornstruik.
In de schaal van Wim de Boer een "doornstruik" met rode tulpen als vlammen.
De tulp staat voor gebed, de kleur rood verwijst naar de brandende liefde en de Heilige Geest.

 

  

VUUR, vijfde zondag verbeelding detail
om je pad te verlichten
als het duister is
om je heen.
VUUR,
om je te richten
als je op een dwaalspoor
bent
VUUR,
dat verwarmt,
geestkracht schenkt,
moed en inspiratie,
om je weg
te gaan.

Uit het boek "Bloemen in beeld" van Tini Brugge. 

Zesde zondag 40-dagentijd 'Ik ben het Licht voor de Wereld'
DSC01278De ronde bol van buxus groen symboliseert de wereld.
Groen van hoop en leven.
Palmblad werd gebruikt bij de intocht van Jezus in Jeruzalem om Hem te verwelkomen.
Het herinnert ons aan overwinning opstanding en hoop.
De kaars staat voor Goddelijke aanwezigheid, evenals het goudkleurige draad
rondom de 'wereld'De 'Ik ben' figuur staat in het centrum. 

  

PASEN 'Ik ben de opstanding van het leven'
Bij de schikking in de Centrumkerk
CK 20-04-2014 DSC01313Het geheim van Pasen manifesteert zich in de opstandingsverhalen. 
Als eersten zien vrouwen de weggerolde sluitsteen van het graf. Maria herkent aan een stem Jezus, terwijl ze dacht de tuinman te zien. Daarom stenen, die het geopende graf verbeelden. 
De opgestane 'Ik ben' figuur heeft vleugels van plantaardig materiaal.
Rondom het graf muurbloemen.  


Muurbloem:
uit dode steen
niettemin
tot bloei gekomen
mysterie
van dood en leven

Bij de schikking in de Torenkerk
TK 20-04-2014 DSC01304Met Pasen wordt het kruis van dood hout een levensboom die bloeit. 
Het gaffelkruis is een kruisvorm die in levende bomen, met name in essen heel herkenbaar is. Deze kruisvorm herinnert aan nieuw leven.
Barmhartigheid bevrijdt uit lijden. Licht breekt door het duister, leven bloeit.